GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 1999>
  6. Sweden ICL tecknar rikstäckande avtal med Apoteket AB

Sweden ICL tecknar rikstäckande avtal med Apoteket AB

August 19, 1999

ICL och Apoteket AB har tecknat ett treårigt avtal om det totala service- och underhållsansvaret för Apoteket AB:s 900 apotek i Sverige. Avtalet gäller underhåll och service av Apotekets hela hårdvaruutrustning, och ICL fick uppdraget i hård konkurrens med sex andra serviceleverantörer. ICL tar över hela hårdvaruservicen från den tidigare leverantören Compaq fr.o.m. den 1 oktober 1999.

– Vi valde att börja samarbeta med ICL för att det innebär både avsevärda kostnadsbesparingar och ökad kvalitet, säger Anna-Lena Svelander på Apoteket AB:s IT-enhet. Med ICL får Apoteket AB ca 30 % lägre kostnader jämfört med tidigare, samtidigt som kvalitén ökar i och med att ICL även är auktoriserade på vår Sun- och Dellutrustning. Samarbetet kommer också gynna konsumenterna genom snabbare service. Vi kan också följa hela processen från det att ett problem rapporteras till dess att ICL har åtgärdat det.

Ökad tillgänglighet

Provia är namnet på ICL:s nya koncept för funktionell service och outsourcing. I avtalet mellan ICL och Apoteket AB ingår t.ex. ett särskilt serviceåtagande där ICL förbinder att inställa sig och åtgärda fel inom vissa tidsramar. En sådan "åtgärds-klausul" har inte Apoteket AB haft tidigare, och denna garanterar snabbast möjliga service, vilket i slutänden gynnar konsumenterna. Garantin om inställelse och åtgärdande inom viss tid är möjligt tack vare att ICL finns representerat över hela landet.

– Avtalet med Apoteket AB är ytterligare ett bevis på att ICL:s strategi med garanti för funktionen genom fokus på tillgänglighet, snabbhet och förståelse av kundens behov är riktig, säger Bengt Lilliequist Marknadsdirektör på ICL Operational Services. Med kontor på närmare 30 platser i landet kan vi möta behovet för svenska företag och organisationer med verksamhet över hela landet. Jag tror att det är en mycket viktig orsak till att exempelvis Systembolaget, Försäkringskassan, Hennes & Mauritz, och nu Apoteket AB väljer att samarbeta med ICL.

På ICL har man redan nu utsett ansvariga projektledare som ska hantera serviceavtalet med Apoteket AB. Dessutom har ett 15-tal så kallade KASI (Kundansvarig Serviceingenjör), stationerade över hela landet, specialutbildats på Apotekets behov. De nya serviceteknikerna kommer att presenteras för ansvariga på apoteken i god tid före det att avtalet träder i kraft för att göra övergången så smidig som möjligt.

För ytterligare information kontakta gärna:

Anna-Lena Svelander

Telefon: Telefon: 08-466 1088
Företag:Apoteket AB
Titel:IT-chef

Johan Nybom

Telefon: Telefon: 08-793 7741 070-793 7741
Titel:Informationschef, ICL

Date: 19 August, 1999