GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 1999 >
  6. Sweden ICL expanderar kraftigt inom området Electronic Business Solutions

Sweden ICL expanderar kraftigt inom området Electronic Business Solutions

October 13, 1999

I dag har ICL 30 anställda inom området Electronic Business Solutions (EBS), men räknar med en expansion till 50 personer under kvarvarande år. Målet är att hösten år 2000 vara 100 anställda.

Vi ser en kraftig tillväxt inom både systemutveckling och programmering likväl som inom projektledning och konsulting, säger Magnus Larzon, chef för EBS inom ICL. Linköpingsregionen har stor utvecklingspotential och kommer även fortsättningsvis att vara en viktig bas för ICL och vi räknar med att 30% av våra resurser kommer att finnas där.

EBS har en stark koncentration på bland annat utveckling och implementering av externa webbplatser, intranätutveckling och portaler där EBS, till skillnad från andra nya internetföretag och webbutvecklare, har kapacitet att erbjuda både internationell expertis och helhetslösningar.

Linköpingsregionen är en viktig bas eftersom både Linköping och Norrköping har etablerade universitet och alltså god kompetenskraft. Geografiskt har regionen ett stort upptagningsområde med Motala, Norrköping och Jönköping inom pendlingsavstånd.

Vad som skiljer oss från de unga internetföretagen är framför allt att vi har en global organisation som ger oss möjlighet till ett internationellt utbyte av kompetens och utveckling. Vi har också en mycket stark och stabil koncern med erfarenhet av stora internationella projekt, vilket kunderna känner en trygghet i, säger Magnus Larzon.

EBS arbetar inom tre grundstenar: Business-to-business, Internal-to-Business, där koncentrationen ligger på Intranätutveckling, samt Business-to-Consumer med fokus inom publika Internetlösningar.

För ytterligare information kontakta gärna:

Sven Ljungberg

Telefon: Telefon: 08-54 54 18 09 070-495 1708
E-post: E-post: sven.ljungberg@segerfeldt.se
Företag:Segerfeldt & Partners

Johan Nybom

Telefon: Telefon: 08-793 7741 070-793 7741
Titel:Informationschef, ICL

Date: 13 October, 1999