GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 1999 >
  6. Sweden Svenska ICL Guldpartner till Cisco

Sweden Svenska ICL Guldpartner till Cisco

December 17, 1999

ICL i Sverige har avtal med Cisco sedan 1989, 1996 blev vi silverpartner och 3 december 1999 blev ICL formellt ICL guldpartner. ICL har gjort en massiv satsning på utbildning av personal. Alla på ICL som jobbar med avancerade nätverkslösningar är individuellt Cisco-certifierade från säljare och presales-tekniker till konsulter och service-personal. ICL har sedan länge ett teknikerlabb där vi kan testa nya lösningar. Nu har vi också byggt ett demorum, i Kista, dit vi bjuder in kunder till workshops.

Vid den audit som Cisco har genomfört på ICL granskades verksamheten avseende det mesta från uppföljning av kundenkäter till rutiner för felrapportering. ICL har sedan tidigare sin verksamhet ISO9001-certifierad. Cisco-certifiering kan därför ses som ett komplement till ISO-certifieringen och utgör därmed ytterligare en kvalitetsutmärkelse för ICL.

ICL har en styrka i sin geografiskt spridda serviceorganisation med representation på 29 orter. Arbetet inför guldcertifieringen har bl.a. inneburit att ICL har stärkt sina eskaleringsrutiner, vilka nu är helt automatiserade. Detta kommer att bli till stor nytta för ICLs kunder.

Som guldpartner får ICL tidigare tillgång till information om nya produkter och lösningar, djupare teknisk support från Cisco och en rad andra fördelar som i slutändan kommer ICLs kunder tillgodo.

ICL är på offensiven avseende avancerade nätverkslösningar. Vi kommer att fortsätta med vår kompetensuppbyggnad genom både vidareutbildning och nyrekrytering.

För ytterligare information kontakta gärna:

Roy Tarre

E-post: E-post: roy.tarre@icl.se
Företag:ICL

Johan Nybom

Telefon: Telefon: 08-793 7741 070-793 7741
Titel:Informationschef, ICL

Date: 17 December, 1999