GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 1999 >
  6. Sweden ICL ensam partner för Microsofts telefonsupport i Norden

Sweden ICL ensam partner för Microsofts telefonsupport i Norden

July 01, 1999

I september 1995 när Microsoft släppte Windows 95, fick ICL tillsammans med ytterligare ett företag uppdraget att ta hand om de samtal som kunderna ringde under produktens garantitid. Uppdraget har därefter kommit att utökas till att omfatta supporten för allt fler av Microsofts produkter som till exempel Office och Small Business Server. ICL har även utfört viss support för Microsofts avtalskunder.

Microsoft har fattat det strategiska beslutet att endast arbeta med en partner i Norden för telefonsupport, och från och med den 1 juli är ICL Microsofts enda partner. Avtalet omfattar alla produkter i Microsofts omfattande produktfamilj.

– Microsofts beslut att välja ICL som enda partner i Norden är ett tydligt bevis att vi är ett av Sveriges och Nordens ledande aktörer inom området, säger Matz Johansson, Director Software Services. Vi hanterar redan idag ca 6.000 samtal i månaden för Microsofts räkning. En siffra som kommer att öka rejält i och med de nya avtalet.

Vi har lyssnat på kundernas krav och insett att vi måste förändra vår supportorganisation. Genom denna översyn kommer vi att kunna leverera standardsupport på helt andra villkor. Ökad närhet på den nordiska marknaden gör att vi kommer närmare våra kunder och på så sätt kan vi ge snabbare, säkrare och effektivare service, säger Peter Lövgren, supportchef på Microsoft Nordic.

Kraftig satsning på utbildning

ICL har allt sedan starten 1995 satsat stort på att utbilda personalen och genomför just nu det mest omfattande certifieringsprogram på Microsofts produkter som något IT företag i hela Europa någonsin har gjort. Utbildningssatsningen är också ett led i den globala allians med Microsoft som ICL tecknade i maj 1998.

– Vi kommer under 1999 MCSE–certifiera ( Microsoft Certified Systems Engineer) ca 250 personer i Norden, berättar Matz Johansson. Detta innebär bl.a. att ICL kommer att ligga i det absolut främsta ledet när det gäller kompetens på befintliga och nya produkter från Microsoft.

Avtalet med Microsoft innebär bland annat att ICL kommer att ha samma tillgång till utbildning som Microsofts egna personal. ICL får även tillgång till de verktyg, loggsystem och databaser med teknisk information som Microsoft själv använder.

För ytterligare information kontakta gärna:

Sven Ljungberg

Telefon: Telefon: 08-54 54 18 09 070-495 1708
E-post: E-post: sven.ljungberg@segerfeldt.se
Företag:Segerfeldt & Partners

Peter Lövgren

Telefon: Telefon: 08-752 5600
E-post: E-post: peterl@microsoft.com
Företag:Microsoft Nordic
Titel:Supportchef

Johan Nybom

Telefon: Telefon: 08-793 7741 070-793 7741
Titel:Informationschef, ICL

Date: 01 July, 1999