GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 1999>
  6. Sweden ICL anställer ny personaldirektör

Sweden ICL anställer ny personaldirektör

July 14, 1999

Vid årskiftet blev ICL genom sammanslagningar en legal enhet i Sverige. Samtidigt som detta skedde beslutade företaget att tillsätta en företagsgemensam personaldirektör. Till denna tjänst har ICL Sverige AB anställt Anneli Gardelius, 34 år, med gedigen erfarenhet av personalfrågor från IT-branschen. Hennes bakgrund från Telenordia kommer hon också innebära ett stor tillskott av erfarenhet och kunskap i ICL:s stora satsning på e-handel.

– Min huvuduppgift är att ansvara för att den kunniga och kompetenta personal vi idag har inom ICL vidareutvecklas, samt att knyta ny spetskompetens till företaget, säger Anneli Gardelius. Det råder idag mycket hård konkurrens om den kompetensen och därför är det bland annat viktigt att tydliggöra vilka interna karriärvägar ICL kan erbjuda såväl nationellt som internationellt.

För ICL är det också viktigt att effektivt börja arbeta i den nya strukturen som trädde i kraft den 1 januari 1999. Det ska göras genom att bland annat genomföra ett ledarutvecklingsprogram för alla chefer med början i augusti. Fokus kommer att ligga på affärsmannaskap, virtuellt ledarskap och kommunikation.

– Att bara nyanställa för att få den kompetens vi behöver i framtiden är både svårt och kostsamt, och dessutom finns delvis redan den kompetensen inom ICL idag, menar Anneli Gardelius. Det vi måste göra är att få igång och finna metoder för att öka och förbättra kunskapsöverföringen inom företaget så att fler får denna kompetens. I det sammanhanget är bland annat bra ledarskap och kommunikation särskilt viktigt.

För ytterligare information kontakta gärna:

Anneli Gardelius

Telefon: Telefon: 793 7111
E-post: E-post: anneli.gardelius@icl.se
Företag:ICL
Titel:Personaldirektör

Sven Ljungberg

Telefon: Telefon: 08-54 54 18 09 070-495 1708
E-post: E-post: sven.ljungberg@segerfeldt.se
Företag:Segerfeldt & Partners

Johan Nybom

Telefon: Telefon: 08-793 7741 070-793 7741
Titel:Informationschef, ICL

Date: 14 July, 1999