GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 1999 >
  6. Sweden Aftonbladet och Torget valde ICL som partner

Sweden Aftonbladet och Torget valde ICL som partner

June 03, 1999

Aftonbladet – från statisk till dynamisk webbplats

Med den klara målsättningen att bibehålla ledningen bland Europas och Sveriges nättidningar så har Aftonbladet tagit beslutet att gå från en statisk till en dynamisk webbplats. I en dynamiskt genererad webbplats lagras allt innehåll i en databas och presentationen av innehållet sker igenom mallar som definierar hur sidan byggs upp. I en statisk webbplats är alla sidor fördefinierade både till layout och innehåll. Aftonbladet uppnår stora fördelar vad gäller effektivitet och snabbhet i webb-publiceringen genom att automatisera flödet av artiklar från prepress-systemet, som används för att producera den tryckta tidningen, till databasen som används för webb-publicering.

– Webbtidningens övergång från en statisk till en dynamisk lösning är av lika stor dignitet som när papperstidningen gick över från blytyper till tryckplåtar, säger Otto Sjöberg som är chef på Aftonbladet nya medier.

Aftonbladet valde StoryServer som plattform

StoryServer (www.vignette.com) är en applikationsplattform för utveckling av dynamiska webbplatser med ett kraftfullt stöd för funktioner såsom databaskopplingar, medlemshantering, profilering, arbetsflöden, personaliserade tjänster, innehållshantering, etc. StoryServer erbjuder ett antal fördelar såsom ökad produktivitet för utvecklare - kortare ledtider vid utveckling av ny funktionalitet, ökad produktivitet för redaktörer - ökad kvalitet och reducerade kostnader vid produktion av webbplatsen, effektivt system för generering av dynamiska sidor - reducerar hårdvarukostnader, etc.

ICL Affärslösningar är idag den klart marknadsledande leverantören av StoryServer baserade lösningar i Sverige. Projektet på Aftonbladet har delats in i ett antal mindre delprojekt. ICL har från ax till limpa tagit fram databasdesign, formulär för uppdatering av databas samt presentationsmallar och deras kopplingar mot databasen i dessa projekt.

Några av dessa delprojekt är:

Pulsguiden - en nätvariant av den tryckta pulsbilagan som innehåller CD-recentioner, film-recentioner, evenemangstips mm.

Mat & Vin - en nysatsning som innehåller en receptdatabas med ca 600 recept och en mycket omfattande vindatabas samt en hel del redaktionellt material.

TT-telegram - integration av telegramflödet från TT

Övergripande databasdesign

– ICL agerar även som rådgivare och bollplank till Aftonbladets ledning för nya medier vid regelbundna "affärsutvecklingsmöten" där kommande projekt diskuteras från olika perspektiv, säger Thomas Lantz affärskonsult hos ICL. Detta gör att vi får en mycket bra förståelse för Aftonbladets behov och en bra framförhållning vid allokering av resurser i de olika projekten.

Torget 2.0 – skräddarsytt innehåll

Med den tydliga målsättningen att leda utvecklingen av handel på Internet bestämde sig Torgets ledning för att göra en hel del förändringar. Torget 2.0 fokuserar på mötet mellan säljare och köpare genom att erbjuda personliga lösningar formade efter besökarens intressen och behov. För att realisera det nya Torget 2.0 valde Torgets ledning ICL som partner.

ICL är ansvariga för den tekniska utvecklingen av det nya Torget 2.0. Den tekniska lösningen bygger i huvudsak på att allt innehåll märks och lagras i en databas. Effektiva arbetsflöden har skapats för att underlätta innehållsleverantörernas och Torgets arbete med att skapa ett aktuellt och relevant innehåll. Innehållet presenteras för besökaren utgående från dennes personliga intressen och behov. ICL har använt applikationsservern StoryServer från Vignette (www.vignette.com), databashanterare från Oracle och datorer från Sun vid utvecklingen av lösningen. ICL har utvecklat datorkonfiguration, databasdesign, formulär för uppdatering av databas samt presentationsmallar och deras kopplingar mot databasen.

För ytterligare information kontakta gärna:

Thomas Lantz

Telefon: Telefon: 08-793 7021
E-post: E-post: thomas.lantz@icl.se
Företag:ICL

Sven Ljungberg

Telefon: Telefon: 08-54 54 18 09 070-495 1708
E-post: E-post: sven.ljungberg@segerfeldt.se
Företag:Segerfeldt & Partners

Johan Nybom

Telefon: Telefon: 08-793 7741 070-793 7741
Titel:Informationschef, ICL

Date: 03 June, 1999