GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 1998>
  6. Sweden Alliansen mellan ICL och Microsoft bär frukt. Gemensam roadshow visar storskalig mobil Exchange-lösning

Sweden Alliansen mellan ICL och Microsoft bär frukt. Gemensam roadshow visar storskalig mobil Exchange-lösning

November 10, 1998

För att kunna utveckla och leverera de nya systemen ska ICL med hjälp av Microsoft utbilda 4000 av sina medarbetare och starta sju kunskapscenter runt om i världen, varav ett placeras i Stockholm. För närvarande pågår en omfattande utbildning i syfte att Microsoft-licensiera ICLs personal i Skandinavien. Ett stort antal personer utbildar sig till Microsoft Certified System Engineer (MCSE) och dessa kommer att arbeta i en skandinavisk fältserviceorganisation, andra blir Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) och skall arbeta på eller i anknytning till det skandinaviska kunskapcentrat, som öppnar i full skala i januari nästa år.

- Intresset för denna utbildning har varit mycket stort och den planerade antagningskvoten har uppfyllts mer än väl, säger Örjan Lindh, VD för ICL Sorbus AB. Vårat mål för ICL i Skandinavien är att 145 personer skall certifieras och i dagsläget är mer än 300 personer igång med utbildning.

Den globala alliansen mellan ICL och Microsoft som tilllkännagavs tidigare i år syftar till att, genom att standardisera systemen på Microsofts produkter, möjliggöra för kunder att spara både tid och pengar vid implementering av IT-lösningar. Målsättningen är att utveckla mer ’användarvänliga’ system, exempelvis för att handla via Internet eller skapa butikssystem som belönar trogna kunder. Andra lösningar kan vara intranät eller Internetlösningar för skolor, bibliotek eller distansutbildning och Internetbaserade PC-TV-Kiosk-system som ger alla tillgång till tjänster och information från den offentliga sektorn.

Enterprise Exchange

Nyligen rullade en uppseendeväckande roadshow in i Skandinavien, där ICL presenterade en Microsoft Back Office-applikation i arbete. Lösningen visade 12 000 samtidiga användare av Microsoft Exchange, ICLs Trimetra Xtraserver körande Microsoft Windows NT, EMC lagringssystem och en backup-lösning från Storage Tek. Demonstrationen var en funktionell kopia av ett projekt som finns hos ICL i Birmingham, England, där 50 000 samtidiga användare är knutna till en lösning baserad på samma koncept.

ICL är den första av Microsofts strategiska samarbetspartners som har sitt säte i Europa. Det nya globala avtalet stärker ICLs position som IT-leverantör till företag och verksamheter inom detaljhandeln, myndigheter, utbildnings-institutioner och multinationella företag. Samtidigt bidrar det till att säkra Microsofts ledande position som leverantör av systemplattformar för applikationer och program.

För ytterligare information kontakta gärna:

Johan Nybom

Telefon: Telefon: 08-793 7741 070-793 7741
Titel:Informationschef, ICL

Lars-Ove Löf

Telefon: Telefon: 08-793 7000 Vxl
Fax: 08-793 7810
E-post: E-post: lars-ove.lof@icl.se
Företag:ICL

Date: 10 November, 1998