GTM-MFXJFQT
Skip to main content

IBM – Premier Partner

Fujitsu är en Premier Partner med IBM. Fujitsu tillhandahåller en komplett portfölj av lösningar och konsulttjänster inom bland annat Lotus (IBM Collaboration Solutions). Utöver detta så erbjuder Fujitsu programvaror och konsulttjänster inom områdena IBM Rational och IBM WebSphere.

Varför Fujitsu och IBM?

Vårt IBM erbjudande handlar om Social samverkan (Social Collaboration). Vi vet att medarbetare, partners och kunder har behovet att kunna kommunicera med varandra när som helst oavsett var de befinner sig eller vilken IT – plattform de arbetar med. Det kan innebära kommunikation med e-mail, delade kalendrar, Chatt, ljud och videosamtal eller bloggar exempelvis. Inom detta område är Fujitsu en av Sveriges största affärspartner vilket ger dig som kund tillgång till rådgivning om hur du bäst etablerar en kostnadseffektiv lösning för Social samverkan.

Inom följande nedanstående områden har vi lösningar för Social Collaboration:

  • Lotus Notes/Domino utveckling och administration
    - Fujitsu har mer än 15 års erfarenhet av Lotus Notes/Domino som omfattar allt från arkitektur, projektledning, utveckling och integration till server- och klientadministration och licenser.
  • Social Business
    - IBMs sociala mjukvara, IBM Connections underlättar skapandet av en kreativ organisation där kunskaps och erfarenhetsspridning är en del av vardagen. Fujitsu hjälper er att skapa en organisation som inte låter sig hindras av geografiska eller kulturella gränser.
  • Applikationsförvaltning
    - Vi tar hand om dina redan existerande IBM applikationer och hjälper er med vidareutveckling av dem så att de stödjer er verksamhets skiftande behov.