GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Rozwiązania >
  3. Infrastruktura hurtowni danych Oracle

Infrastruktura hurtowni danych Oracle

W obecnych czasach znaczenie hurtowni danych stale wzrasta. Firmy potrzebują szybkiego dostępu do dokładnych i niezawodnych danych, które ułatwią im podejmowanie bardziej inteligentnych decyzji.

Projektowanie i budowanie hurtowni danych, które cechują się niezawodnością, wysoka dostępnością, skalowalnością, opłacalnością, wszechstronnością i możliwością adaptacji może być czasochłonnym projektem. Jednak ze względu szybkość zmian, jaka zachodzi w dzisiejszych firmach, trudno jest usprawiedliwić inwestycje w długoterminowe projekty infrastruktury. Rację bytu mają wyłącznie ekonomiczne, wydajne rozwiązania nadające się do szybkiego wdrożenia, zapewniając firmie korzyści i przewagę nad konkurencją.

Korzystając z tych doświadczeń, firma Fujitsu stworzyła zestaw optymalnych konfiguracji opartych na najlepszych praktykach, przeznaczonych dla infrastruktur hurtowni danych. Są one łatwe w obsłudze, konserwacji i skalowaniu – wystarczy dostosować wymagania do potrzeb firmy. Usługa infrastruktury danych dla hurtowni danych Oracle zapewnia rozwiązanie stworzone z użyciem najlepszych praktyk, które łączy oprogramowanie, sprzęt, pamięć masową, obsługę We/Wy oraz funkcjonalność sieciową w gotowych pakietach konfiguracji, dostosowanych do różnorodnych środowisk danych.