GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Rozwiązania >
  3. Całkowity wpływ gospodarczy rozwiązania FlexFrame dla SAP firmy Fujitsu

Całkowity wpływ gospodarczy rozwiązania FlexFrame dla SAP firmy Fujitsu

Badanie przeprowadzone przez firmę Forrester daje czytelnikom możliwość samodzielnej oceny potencjalnego wpływu gospodarczego rozwiązania FlexFrame for SAP na ich organizacje.
To badanie ilustruje wpływ finansowy wdrożenia i uruchomienia rozwiązania FlexFrame for SAP u klienta, dużej firmy mleczarskiej „Unternehmensgruppe Theo Müller (UTM)” zlokalizowanej w Niemczech.

Podczas migracji SAP na platformę FlexFrame, firma Forrester odkryła, iż:

  • Stosując ekonomiczną platformę FlexFrame for SAP, uniknięto kosztów jednorazowych inwestycji
  • Większość oszczędności w infrastrukturze informatycznej osiągnięto głównie przy licencjach na oprogramowanie i kosztach konserwacji.
  • Osiągnięto zwiększoną wydajność infrastruktury IT poprzez zmniejszenie nakładów pracy na wykonywanie powtarzalnych zadań, takich jak klonowanie lub wdrażanie nowych systemów SAP
  • Zmniejszono czas nieaktywności środowisk testowych
  • Uproszczono administrację platformą SAP

Główną motywacją tego projektu była chęć unowocześnienia infrastruktury informatycznej SAP, opartej na serwerach Windows i klastrach z systemem operacyjnym SUN Solaris, i dostosowania jej do potrzeb firmy, która wymagała unowocześnienia systemów SAP SW, większej elastyczności i stworzenia rozwiązania przygotowanego do przyszłego rozwoju.

Firma Fujitsu pragnie zauważyć, że wyliczenie oszczędności zawarte w tej analizie przypadku koncentruje się na kosztach nakładów inwestycyjnych (CAPEX) wdrożenia rozwiązania FlexFrame for SAP, w celu wyraźnego zademonstrowania wpływu tej migracji na platformę FlexFrame opartą na architekturze x86 i systemie operacyjnym Linux. Oszczędności w nakładach operacyjnych (OPEX) zostały ujęte i opisane głównie w kontekście jakościowym. Mimo to, rozwiązanie FlexFrame for SAP często zapewnia najlepsze możliwe wartości CAPEX i OPEX.

Firma Forrester zdecydowanie zaleca, aby klienci określający stosowność inwestycji w rozwiązanie FlexFrame for SAP, użyli własnych danych szacunkowych w podanych ramach.