GTM-MQCD359
Skip to main content
 1. Home >
 2. Rozwiązania >
 3. Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Organizacje IT mogą stanąć na czele inicjatyw prowadzących do zrównoważonego rozwoju. Oferta zrównoważonego rozwoju firmy Fujitsu umożliwia:

 • Dostosowanie strategii IT do szerszych celów odpowiedzialności korporacyjnej organizacji
 • Usprawnienie wydajności zasobów IT
 • Zmniejszenie kosztów
 • Zastosowanie technologii w celu usprawnienia zmian w procesach biznesowych
 • Zredukowanie emisji gazów cieplarnianych

Centra danych zużywają ok. 45 procent energii pochłanianej przez całą infrastrukturę IT, przez co działania zmierzające do rozwoju wydajności w tych obszarach mogą przynieść duże korzyści. Doświadczenie i wiedza firmy Fujtisu w pomiarach emisji gazów cieplarnianych umożliwią określenie możliwości optymalizacji, które przyniosą klientowi znaczące oszczędności w kwestii emisji gazów i kosztów operacyjnych.

Pozostałe 55% energii pobieranej przez infrastrukturę IT dotyczy systemów roboczych pracujących poza centrum danych. Firma Fujitsu może zwykle zmniejszyć te koszty o ponad 20 procent w ciągu pierwszego roku, przy minimalnym nakładzie inwestycyjnym, umożliwiając zabezpieczenie firmy przed rosnącymi cenami energii.

Dzięki naszym programom klienci mogą wprowadzić zrównoważony rozwój w rozsądnych etapach, dostosowanych do ich możliwości wprowadzania zmian, z jasno określonymi celami działalności i możliwością wykazania sukcesu.

 

Dlaczego warto wybrać Fujitsu dla zrównoważonego rozwoju?

 • Firma Fujitsu ma wiele doświadczenia i jest mocno zaangażowana w działania zrównoważonego rozwoju, polegającego na osiąganiu konkretnych, wymiernych celów w krótkich, średnim i długim terminie, przy zastosowaniu dobrze zdefiniowanych zasad.
 • Oferta zrównoważonego rozwoju firmy Fujitsu umożliwia przeprowadzenie pełnej analizy wpływu infrastruktury IT na środowisko, od zamówień sprzętu po jego usuwanie, a także zidentyfikowanie ryzyka i możliwości istniejących w działalności klientów.
 • Dzięki naszym usługom, klienci mogą zoptymalizować wszystkie „poprawne” działania, usprawniając ekologię działań biznesowych, procesów i usług poprzez usprawnienie infrastruktury IT.
 • Nasza firma wykorzystuje sprawdzone ramy, które umożliwiają osiągnięcie wyników, a nasze podejście zapewnia klientom strukturę pozwalającą na pomiar i realizację trwałych korzyści.
 • Wiedza z zakresu zarządzania zmianą firmy Fujitsu będzie pomocna we wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju w kulturze organizacji klienta.
 • Zaangażowanie firmy Fujitsu w działania zrównoważonego rozwoju w skali globalnej spotkało się z uznaniem wielu organizacji, np. Computerworld IDG wyróżniło firmę Fujtisu jako wiodącą „Organizację Zielonego IT” roku 2010 w kategorii dostawców technologii.

Więcej informacji na temat rozwiązań telekomunikacyjnych firmy Fujitsu stosowanych w Państwa kraju można znaleźć na lokalnej stronie domowej. Stronę tę można przywołać za pomocą selektora krajów.