GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Rozwiązania >
  3. Rozwiązanie PalmSecure truedentity

Rozwiązanie PalmSecure truedentity

Nowe rozwiązanie Fujitsu PalmSecure truedentity umożliwia wszelkiego rodzaju firmom ochronę tożsamości i danych poufnych podczas przeprowadzania transakcji wirtualnych lub fizycznych, takich jak płatności online. To elastyczne i łatwe w użyciu rozwiązanie służące do wielopoziomowego uwierzytelniania łączy technologię rozpoznawania naczyń krwionośnych dłoni Fujitsu z bezpieczeństwem truedentity oraz umożliwia łatwe uwierzytelnianie wszystkich uczestników, którzy kontaktują się przy użyciu systemu.

W ten sposób dane uwierzytelniające użytkownika (w tym przypadku żyły i powiązane z nimi dane identyfikacyjne) są ujawniane tylko na żądanie dostawcy usług lub jeśli zostaną dozwolone przez użytkownika. Po wzajemnej akceptacji uwierzytelniane dane są przesyłane zawsze za pośrednictwem zabezpieczonych kanałów komunikacji (bez względu na użytkownika czy transakcję). Podczas komunikacji pojawia się dodatkowa usługa, tzw. dostawca tożsamości, który występuje w roli mediatora w przypadku problemu spowodowanego luką w zabezpieczeniach obustronnego uwierzytelniania. PalmSecure truedentity zapewnia użytkownikowi najwyższą ochronę przed oszustwami internetowymi i wygodę.

  • PalmSecure Fujitsu truedentity wzajemnie uwierzytelnia użytkowników i dostawców usług, stwarzając wygodne warunki do przeprowadzania prostych w obsłudze i bezpiecznych transakcji wirtualnych i fizycznych.
  • Elastyczne wielopoziomowe uwierzytelnianie obejmuje bezpieczne palm-tein wzorca biometrycznego
  • Według Europejskiej Dyrektywy o ochronie danych informacje uwierzytelniające użytkownika nie mogą być przechowywane centralnie, przez co ryzyko oszustwa lub nadużycia jest w znacznym stopniu zmniejszone

PalmSecure truedentity jest idealną bazą dla rozwiązań bezpieczeństwa typu E2E, np. dla usług sieci WWW, bankowości elektronicznej, wniosków bezpieczeństwa socjalnego itp. Ponadto rozwiązanie to wspiera podstawowe funkcje, takie jak Windows LogON / SSO, i może być stosowane w połączeniu z PalmSecure ID Match jako terminal aplikacji.

Zalety PalmSecure truedentity

  • Zabezpieczenie i kontrola danych wrażliwych i transakcji
  • Zabezpieczone i weryfikowalne dowody transakcji
  • Łatwość i praktyczność dla użytkowników, higiena, wysoka akceptacja wśród użytkowników
  • Łatwe wdrożenie w istniejące infrastruktury informatyczne

Więcej informacji: