GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Rozwiązania >
  3. PalmSecure bioLock

PalmSecure bioLock

SAP to najbardziej powszechnie stosowany program ERP w organizacjach. Użytkownicy SAP mogą łatwo uzyskać znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa poprzez wdrożenie rygorystycznych procesów ponownego uwierzytelniania na konkretnych poziomach systemu, które stają się punktami kontroli dla konkretnych użytkowników. Jedynym dostępnym programem zabezpieczeń biometrycznych, który umożliwia płynną integrację i ma certyfikat SAP® od 2002 r. jest oprogramowanie bioLock™ firmy realtime AG. W połączeniu z uwierzytelnianiem Fujitsu PalmSecure, tworzy koncepcję bezpieczeństwa opartą na kontroli zdarzeń w systemie SAP najpierw w chwili logowania, a później także po uzyskaniu przez użytkownika dostępu do systemu. To rozwiązanie przenosi perspektywę z zabezpieczenia pojedynczego urządzenia peryferyjnego na zaawansowane zabezpieczenie systemowe.
Dzięki rozwiązaniu PalmSecure bioLock konfigurowalne punkty kontroli bezpieczeństwa mogą być tworzone na podstawie polityk zarządzania i reguł biznesowych dla poszczególnych użytkowników. Te punkty kontroli ponownego uwierzytelniania mogą być umieszczane na konkretnych poziomach systemu, takich jak tabele, transakcje, typy informacji, pola, wartości pól, przycisku lub wykonania krytycznych operacji w systemie SAP. Wszystkie czynności, takie jak eksportowanie danych, drukowanie danych, zapisywanie danych, modyfikowanie danych i oczywiście wyświetlanie danych, mogą być kontrolowane. To zabezpieczenie może chronić wszystko, co zawiera w sobie ważne dane lub duże sumy pieniędzy, albo informacje o krytycznym znaczeniu, które byłyby cenne, gdyby zostały skradzione. 
Istniejące zabezpieczenia SAP, funkcje i uprawnienia pozostają niezmienione — oprogramowanie bioLock dopełnia, wzmacnia i przykrywa istniejące zabezpieczenia SAP i GRC (zarządzanie, zarządzanie ryzykiem i zgodność). Rejestrowanie działań, w tym błędów i naruszeń, odbywa się w sposób bezpieczny i odporny na ingerencję z możliwością dostępu „tylko do odczytu” dla zewnętrznych narzędzi kontrolnych. Pracownicy mogą zostać wprowadzeni do PalmSecure bioLock w kilka minut. 
Utworzenie użytkownika bioLock nie unieważnia i nie zmienia ustawień istniejących zabezpieczeń SAP. Zamiast tego bioLock przykrywa i wzmacnia istniejące zabezpieczenia. Obsługa jest bardzo intuicyjna, więc nie ma krzywych szkolenia lub nauki, użytkownicy po prostu reagują na komunikaty.

Zalety PalmSecure bioLock

  • Zabezpieczenie i kontrola danych wrażliwych i transakcji
  • Zabezpieczone i weryfikowalne dowody transakcji
  • Łatwość i praktyczność dla użytkowników, higiena, wysoka akceptacja wśród użytkowników
  • Łatwa integracja z istniejącą infrastrukturą

Więcej informacji

Symulacja

FUJITSU i realtime North America stworzyły oprogramowanie symulacyjne do oceny i prezentacji. Prezentuje ono działanie i korzyści płynące z zastosowania PalmSecure bioLock bez istniejącego środowiska SAP na konkretnym kliencie Windows. Niezbędny jest tylko czujnik PalmSecure lub mysz z funkcją logowania PalmSecure. Interesujące? Oprogramowanie symulacyjne można pobrać za darmo w tym miejscu:


Oprogramowanie


Dokumentacja