GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Rozwiązania >
  3. Jak działa PalmSecure

Jak działa PalmSecure

PalmSecure jest systemem uwierzytelniającym firmy Fujitsu, który wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii zabezpieczeń biometrycznych. Bezdotykowe, łatwe w użyciu i higieniczne urządzenie do weryfikacji tożsamości na podstawie naczyń krwionośnych PalmSecure zostało stworzone w celu spełnienia potrzeb rządów i organizacji sektora prywatnego z całego świata.

Czytnik naczyń krwionośnych przechwytuje obraz układu krwionośnego w dłoni użytkownika, napromieniowując ją promieniami blisko podczerwonymi. Odtleniona hemoglobina w układach krwionośnych dłoni absorbuje te promienie, zmniejszając stopień odblaskowości, przez co naczynia krwionośne stają się widoczne na obrazie jako czarne wzory. Odczytany wzór naczyń krwionośnych jest następnie porównywany do zapisanego wzoru w celu uwierzytelnienia osoby.

Firma Fujitsu badała fizyczne położenia pod kątem weryfikacji tożsamości na podstawie naczyń krwionośnych i ustaliła, że dłoń będzie najbardziej odpowiednim miejscem. Układ naczyń krwionośnych każdej osoby jest wyjątkowy, więc dla każdego użytkownika można określić wzór. Czujnik czytnika naczyń krwionośnych dłoni rozpoznaje układ naczyń tylko wtedy, gdy odtleniona hemoglobina aktywnie krąży w żyłach danej osoby.

Oprogramowanie PalmSecure jest zgodne z najnowszymi systemami operacyjnymi Microsoft Windows i Linux. Aktualne informacje o dokładnych danych technicznych, takich jak obsługiwane systemy operacyjne i wymiary sprzętu, zawarto w poniższej dokumentacji.

Dokumenty