GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Usługi >
  3. Profesjonalna ochrona inwestycji IT od samego początku

Usługi wsparcia dla produktów

Profesjonalna ochrona inwestycji IT od samego początku

Oprócz wiodących technologicznie produktów firma Fujitsu świadczy usługi wsparcia produktów na całym świecie. Wszechstronna oferta usług wsparcia produktów obejmuje standardowe usługi serwisowe, a także usługi aktywnego wsparcia, które pomagają klientom oszczędzać czas i pieniądze oraz zmniejszają obciążenie wewnętrznego personelu IT.
Firma Fujitsu świadczy usługi wsparcia produktów poprzez certyfikowanych inżynierów wsparcia technicznego dla poszczególnych produktów, a także dla infrastruktur IT w ramach oferty kompleksowego wsparcia. Zakres usług rozciąga się od instalacji nowych produktów do świadczenia szybkiego i wydajnego wsparcia sprzętu firmy Fujitsu, oprogramowania i infrastruktur IT dla dostawców rozwiązań.
Odpowiednio dobrane usługi wsparcia produktów firmy Fujitsu umożliwiają optymalnie wczesne planowanie dostępności systemów IT klientów, co jest niezbędne do działania na najwyższym poziomie.

Usługi wdrożeniowe dla sprzętu Startup Services

Pakiet Fujitsu InstallationPack — Pomoc we wdrożeniu bez wątpliwości „Jak”: pakiet InstallationPack oferuje usługi instalacji w lokalizacji dla serwerów i systemów pamięci masowej firmy Fujitsu.

Usługi wsparcia dla sprzętu Hardware Maintenance

Umowa Fujitsu Support Pack Hardware oraz Fujitsu ServiceContract Hardware Support – umowy serwisowe sprzętu są uzupełnieniem gwarancji na produkty i obejmują diagnostykę usterek sprzętowych oraz ich usuwanie na drodze naprawy lub wymiany. Firma Fujitsu oferuje dwie usługi: pakiet wsparcia, będący usługą dostępną od momentu instalacji, oraz umowę ServiceContract.

Wsparcie dla oprogramowania Data Migration Services

Oprogramowanie Fujitsu Support Pack i Fujitsu ServiceContract — obsługa oprogramowania obejmuje diagnostykę zdarzeń, zapewnienie rozwiązań i/lub prawo do otrzymania poprawek błędów, aktualizacji i ulepszeń.

Wsparcie infrastruktury Solution Support

Umowa Fujitsu SolutionContract – zapewnia wsparcie dla infrastruktury Fujitsu dla dostawców rozwiązań, obejmując usługi wsparcia aktywnego i reaktywnego. Obejmuje sprzęt, jak i komponenty oprogramowania dla danej infrastruktury.