GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Usługi >
  3. Przyjęcie w rozliczeniu i usprawnienia

Przyjęcie w rozliczeniu i usprawnienia

My zapewniamy PRZEWAGĘ

W odróżnieniu od niektórych schematów odsprzedaży nasz zapewnia najlepszą na rynku elastyczność, ponieważ to klient zarządza cyklami eksploatacji produktów. Nie ograniczamy możliwości przyjęcia w rozliczeniu do produktów należących do tej samej kategorii. Jeżeli klient chce na przykład zainwestować w nowy serwer Fujitsu, przyjmiemy w rozliczeniu zbiór różnych produktów, w tym komputerów biurkowych, laptopów, pamięci masowych lub urządzeń sieciowych. Również ilość produktów, które mogą zostać przekazane w rozliczeniu, nie podlega ograniczeniom — i to niezależnie od wielkości nowej inwestycji klienta — co jest szczególnie użyteczne w przypadku konsolidacji użytkowanego środowiska. Oznacza to brak ograniczeń dotyczących wartości uzyskanej przez przekazanie sprzętu w rozliczeniu. Jeżeli klient ma sprzęt, który został już wycofany z eksploatacji i zajmuje miejsce, i chce spożytkować wartość tych zasobów, może skorzystać z możliwości odkupienia go przez dział remarketingu firmy Fujitsu, nawet jeżeli jeszcze nie zamierza inwestować w nowy sprzęt firmy Fujitsu.

Decyzja o przekazaniu sprzętu w rozliczeniu lub jego odsprzedaży należy do klienta i to on decyduje, w jaki sposób skorzysta na tym jego firma. Możliwe jest obniżenie kosztu nowej inwestycji lub uzyskanie produktów lub usług o tej samej wartości. Może to dotyczyć obszarów objętych ograniczeniami budżetowymi, takich jak przedłużenia gwarancji, nowe szkolenia dla personelu w zakresie produktów, dodatkowe systemy lub poziomy specyfikacji. Zapewniamy elastyczność umożliwiającą dopasowanie korzyści do planów firmy.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem kontaktowym: trade-in@ts.fujitsu.com

How Trade-Ins works

Fujitsu Remarketing within Fujitsu is a not-for-profit service that works to secure the best value for the customer for any older product(s) in the open used equipment market, whether for Fujitsu products or those from any other major European market brand.

Trade-Ins and Upgrades offer

Fujitsu continues to think of you beyond your original investment with us. Whether you are looking to trade-in your older equipment as you refresh to the latest technology, or acquire additional products that match your current installed base. Fujitsu Remarketing provides a range of completely flexible solutions helping you decide what suits your needs best, and to deliver the most from your infrastructure.