GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Usługi >
  3. Leasing finansowy

Leasing finansowy

Terminem „leasing finansowy” określa się umowę pomiędzy właścicielem sprzętu („Leasingodawcą”) a użytkownikiem („Leasingobiorcą”). W umowie mogą być zawarte wszystkie koszty związane m.in. ze sprzętem, oprogramowaniem, instalacją, szkoleniem, utrzymywaniem itp. Leasingobiorca jest odpowiedzialny za serwisowanie i ubezpieczenie sprzętu, jednak zachowuje prawo do nabywania opcji oraz umów serwisowych bezpośrednio od firmy Fujitsu lub firm partnerskich.

Na koniec umowy leasingowej Leasingobiorca może:

  1. zwrócić sprzęt,
  2. kontynuować leasing oryginalnego sprzętu lub wymienić sprzęt na nowy.
W zestawieniu bilansowym leasing finansowy jest rejestrowany jako aktywa, natomiast raty leasingowe są rejestrowane jako zobowiązania. Umowy leasingu finansowego obejmują zazwyczaj okres od roku do 5 lat ze stałą ratą. Spłaty mogą być dokonywane w cyklu miesięcznym, kwartalnym lub rocznym. Istnieje możliwość „dodania” sprzętu w celu zwiększenia comiesięcznej raty bądź też jego wymiany lub modernizacji w ramach rozwiązania „modernizacja technologii”.

Kontakt:
Usługi finansowe