GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Usługi >
  3. Rozwiązania typu „płatność odroczona”

Rozwiązania typu „płatność odroczona”

Rozwiązania typu „płatność odroczona” umożliwiają przesunięcie płatności w ramach wybranego leasingu o maksymalnie 6 miesięcy, mimo że zakupiony sprzęt został już dostarczony i zainstalowany. Ten elastyczny model płatności jest idealny, gdy zbliża się termin rozliczenia roku obrachunkowego lub w przypadku braku wolnych środków finansowych.

Rozwiązanie typu „płatność odroczona” można zastosować w umowie leasingu finansowego, operacyjnego lub zakupu leasingowego.

Kontakt: 

Usługi finansowe