GTM-MQCD359
Skip to main content
 1. Home >
 2. Usługi >
 3. Dlaczego warto skorzystać z leasingu?

Dlaczego warto skorzystać z leasingu?

Dlaczego warto rozważyć leasing sprzętu firmy Fujitsu?

Leasing lub finansowanie to coś więcej niż tylko wspaniała okazja pozyskania sprzętu IT bez konieczności przeprowadzania znaczącej inwestycji. Leasing rozwiązań IT pomoże pokonać wiele przeszkód natury biznesowej:
 • Czynniki biznesowe przemawiające na korzyść leasingu i finansowania: 
 • leasing pozwala na pozyskiwanie technologii jutra już dziś
 • leasing zwiększa prężność i elastyczność firmy
 • leasing minimalizuje całkowite koszty utrzymania
 • leasing pozwala poświęcić uwagę podstawowej działalności firmy
 • leasing to opcja elastyczna
 • Czynniki finansowe przemawiające na korzyść leasingu i finansowania:
 • leasing pozwala uniknąć znaczących wydatków kapitałowych
 • leasing zwiększa kwoty przysługujących ulg podatkowych
 • leasing zabezpiecza istniejące linie kredytowe
 • leasing poprawia płynność finansową
 • leasing ułatwia tworzenie budżetów
 • Czynniki technologiczne przemawiające na korzyść leasingu i finansowania:
 • leasing umożliwia korzystanie z najnowocześniejszych technologii
 • leasing obejmuje wszystkie koszty związane z infrastrukturą IT — sprzęt, oprogramowanie oraz usługi
 • leasing pozwala uniknąć starzenia się sprzętu
 • leasing eliminuje odpowiedzialność związaną z usuwaniem sprzętu
 • leasing jest dostosowany do pełnego cyklu eksploatacji produktów IT

Kontakt:

financialservices@ts.fujitsu.com