GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Usługi >
  3. Ready4You

Ready4You

Leasing finansowy

Terminem „leasing finansowy” określa się umowę pomiędzy właścicielem sprzętu („Leasingodawcą”) a użytkownikiem („Leasingobiorcą”). W umowie mogą być zawarte wszystkie koszty związane m.in. ze sprzętem, oprogramowaniem, instalacją, szkoleniem, utrzymywaniem itp. Leasingobiorca jest odpowiedzialny za serwisowanie i ubezpieczenie sprzętu, jednak zachowuje prawo do nabywania opcji oraz umów serwisowych bezpośrednio od firmy Fujitsu lub firm partnerskich.

Zakup połączony z dzierżawą

Terminem „zakup połączony z dzierżawą” określa się umowę między właścicielem sprzętu („Leasingodawcą”) a użytkownikiem („Leasingobiorcą”). W umowie mogą być zawarte wszystkie koszty związane m.in. ze sprzętem, oprogramowaniem, instalacją, szkoleniem, utrzymywaniem itp. Leasingobiorca jest odpowiedzialny za serwisowanie i ubezpieczenie sprzętu, jednak zachowuje prawo do nabywania opcji oraz umów serwisowych bezpośrednio od firmy Fujitsu lub firm partnerskich.

Modernizacja technologii

Modernizacja technologii jest rozwiązaniem polegającym na wymianie sprzętu, umożliwiającym Leasingobiorcy zastąpienie sprzętu objętego leasingiem, w pewnym z góry określonym procencie, na sprzęt Fujitsu najnowszej technologii. Przez regularną wymianę sprzętu objętego leasingiem Leasingobiorcy mogą spełniać nieustannie zmieniające się wymogi, stawiane firmom w zakresie stosowanych technologii, jak również eliminować konieczność utylizacji przestarzałego sprzętu.