GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Usługi >
  3. Opcje wymiany technologii

Opcje wymiany technologii

Opcje wymiany technologii umożliwiają wycofanie posiadanego sprzętu i jego zamianę na nowy. Opcje te dają użytkownikowi większą elastyczność na początku i pod koniec obowiązywania umowy leasingu. Na początku trwania umowy leasingu leasingodawca opłaca w imieniu użytkownika wszelkie koszty wynikające z dostarczenia, instalacji i uruchomienia sprzętu przez jednego dostawcę lub kilku dostawców. Spłata rat uzgodnionych na początku umowy leasingu rozpoczyna się po dostawie i zakończeniu instalacji sprzętu. Eliminuje to konieczność zawierania wielu umów leasingu, obejmujących różne dostawy dokonywane w początkowym okresie instalowania sprzętu.

Leasing trwa przez okres przewidziany w umowie, a gdy zbliża się termin jego zakończenia, można zastosować kolejne elastyczne rozwiązania w ramach opcji wymiany technologii i ponownie wymienić sprzęt na nowszy. Wymiana może być uwarunkowana kontynuacją użytkowania pewnej części sprzętu objętego leasingiem. W tej sytuacji wysokość raty zależy od wyboru opcji dostępnych pod koniec trwania umowy:
  • jeśli użytkownik zwraca pewien procent sprzętu jako przestarzały, rata leasingu jest zmniejszana o taki sam procent
  • jeśli użytkownik zatrzymuje cały pierwotnie otrzymany sprzęt, aktualnie obowiązująca umowa jest przedłużana na kolejny okres
  • jeśli użytkownik zamieni pewien procent pierwotnie otrzymanego sprzętu na produkty najnowszej generacji, obliczana jest nowa stawka raty leasingu, uwzględniająca pierwotny i nowy sprzęt

Opcje wymiany technologii można zastosować w umowie leasingu finansowego, operacyjnego lub zakupu leasingowego. Umowy leasingowe obejmują zazwyczaj okres od roku do 3 lat.

Kontakt: 

Usługi finansowe

Pobierz:

Broszura: Rozwiązanie typu „wymiana technologii”