GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Usługi >
  3. Międzynarodowa generalna umowa leasingowa

Międzynarodowa generalna umowa leasingowa

Jeśli klientem jest przedsiębiorstwo prowadzące działalność w wielu krajach, warto skorzystać z zalet międzynarodowej generalnej umowy leasingowej. Zarówno leasingobiorca, jak i leasingodawca podpisują jedną umowę, która obejmuje wszystkie warunki. Następnie, w miarę dostarczania i instalacji sprzętu w kolejnych placówkach lub fazach podpisywane są indywidualne harmonogramy leasingowe. Dzięki temu klient może łatwo zidentyfikować koszty związane z każdą instalacją.

Podobnie jak w przypadku innych oferowanych przez nas opcji leasingu w umowie mogą być zawarte wszystkie koszty związane ze sprzętem, oprogramowaniem, szkoleniem, instalacją oraz utrzymaniem. Leasingobiorca jest odpowiedzialny za serwisowanie i ubezpieczenie sprzętu, jednak zachowuje prawo do nabywania opcji oraz umów serwisowych bezpośrednio od firmy Fujitsu lub firm partnerskich.

Generalna umowa leasingowa może zostać zawarta przed rozpoczęciem dostaw i może obowiązywać przez wiele lat. Harmonogramy dołączone do międzynarodowej generalnej umowy leasingowej zawierają spis sprzętu oraz warunki spłaty rat i mogą zostać ustrukturyzowane jako finansowe lub operacyjne. Istnieje możliwość dodania sprzętu do umowy leasingowej oraz jego wymiany w ramach opcji „Odświeżenie technologii”.

Kontakt: 

Usługi finansowe