GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Usługi >
  3. Usługa oceny stanowisk pracy

Usługa oceny stanowisk pracy

Środowiska informatycznych stanowisk pracy rozwinęły się do tego stopnia, że obejmują wiele różnych technologii, które umożliwiają obsługę potrzeb firmy. W efekcie środowiska te stały się bardzo złożone. Wybranie optymalnego rozwiązania z tak szerokiej gamy technologii stanowi duże wyzwanie.

Odpowiedź na to wyzwanie stanowi sprawdzona, ujednolicona Ocena stanowisk pracy. Obejmuje ona efektywną i przystępną cenowo analizę środowiska informatycznych stanowisk pracy oraz konkretne zalecenia dotyczące poprawy efektywności, które umożliwiają jednoznaczne określenie konkretnych i uwzględniających priorytety firmy wymagań wobec proponowanego rozwiązania. Na tej podstawie można ustalać uzasadnione merytorycznie strategie dotyczące środowiska informatycznych stanowisk pracy. Firma Fujitsu przeprowadziła — we współpracy z wieloma firmami — kompleksową ocenę i testy wielu technologii do obsługi informatycznych stanowisk pracy. Dzięki zdobytemu doświadczeniu firma Fujitsu jest w stanie prowadzić wszechstronne konsultacje dotyczące przydatności poszczególnych technologii w kontekście wymagań biznesowych klienta. Co więcej, firma Fujitsu przyjmuje neutralną postawę podczas konsultacji, ponieważ współpracuje ze wszystkimi najważniejszymi dostawcami technologii do obsługi informatycznych stanowisk pracy.

Korzyści dla klienta:

  • Szczegółowy opis obecnej sytuacji, włącznie z klasyfikacją istniejących grup użytkowników i listą wszystkich aplikacji 
  • Jednoznaczny opis korzyści planowanego rozwiązania do obsługi stanowisk pracy 
  • Pomoc w wyborze technologii do obsługi stanowisk pracy 
  • Konsultacje z uwzględnieniem wielu dostawców 
  • Możliwe scenariusze migracji (np. do Windows 7)