GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Usługi >
  3. Ocena pamięci masowej

Ocena pamięci masowej

Dzięki tej usłudze po stałej cenie jesteśmy w stanie systematycznie identyfikować możliwości optymalizacyjne w środowisku pamięci masowej i określić jasne zalecenia. Eksperci firmy Fujitsu badają infrastrukturę pamięci masowej i korzystają ze zautomatyzowanych procesów, aby zebrać niezbędne informacje, takie jak parametry obciążenia pracą pamięci masowej w kontekście różnych typów plików, czasów dostępu i modyfikacji, a także ilości identycznych plików, które były wielokrotnie archiwizowane. Taka baza danych, zbierana przez określony okres czasu, stanowi w połączeniu z analizą podstawę do opracowania zaleceń optymalizacji pamięci masowej.

Korzyści dla klienta:

Usługa gwarantuje profesjonalną analizę istniejącego środowiska pamięci masowej i szybko zapewnia następujące korzyści:
  • Wyczerpujące pomiary danych i konkretne zalecenia optymalizacyjne
  • Mocne dowody dotyczące poziomu rozwoju środowiska pamięci masowej
  • Doskonała podstawa do podejmowania decyzji w przyszłości
  • Brak ryzyka dla klienta – usługa jest świadczona po stałej cenie