GTM-MQCD359
Skip to main content
 1. Home >
 2. Usługi >
 3. Usługi OPTYMALIZACJI

Przegląd systemu SAP

Usługi OPTYMALIZACJI

Usługa przeglądu systemu SAP obejmuje analizę infrastruktury informatycznej SAP i utworzenie dokładnej mapy aktualnego profilu obciążeń. Dodatkowo powstaje lista wszystkich zasobów infrastruktury informatycznej SAP i zestaw informacji o wykorzystaniu poszczególnych zasobów informatycznych i związanych z nimi systemów SA. Na podstawie tych informacji nasi eksperci w dziedzinie SAP mogą przedstawiać uzasadnione zalecenia dotyczące przyszłych planów rozbudowy infrastruktury informatycznej. Usługa jest realizowana za pomocą oprogramowania SAP „SystemInspector” firmy Fujitsu, które wykorzystuje standardowe interfejsy SAP RFC, dzięki czemu zapewnia efektywny pomiar bez wpływu na konfigurację, wydajność czy procesy systemu SAP. Usługa jest świadczona w stałej cenie. Dostępne są dwie wersje usługi, z których każda obejmuje konkretny obszar zastosowań:

 • Rozbudowa/migracja/konsolidacja – obejmuje przedsięwzięcia z zakresu rozbudowy, migracji 
 • i/lub konsolidacji 
 • Analiza wydajności/trendów – obejmuje analizę wydajności pod kątem 
 • wąskich gardeł i analizę trendów
Usługa przeglądu systemu SAP gwarantuje uzyskanie szczegółowych danych, obejmujących takie czynniki jak:
 • Wykorzystanie każdego ocenianego systemu SAP i poszczególnych serwerów w jednostce „SAPS” (wskaźnik wydajności SAP) 
 • Dystrybucja obciążenia wg identyfikatorów systemu (SID) 
 • Wykorzystanie pamięci głównej 
 • Przepustowość I/O + ocena właściwych transakcji SAP 
Usługa przeglądu systemu SAP to idealne uzupełnienie usługi SAP EarlyWatch®, która obejmuje analizę aplikacji i przedstawienie danych SID. Usługa przeglądu systemu SAP stanowi jej rozszerzenie i obejmuje analizę problemów infrastruktury informatycznej SAP w całym, często jednorodnym krajobrazie systemu SAP, z uwzględnieniem wszystkich identyfikatorów systemu.

Korzyści dla klienta:

 • Uniknięcie nadmiernego zaopatrzenia i niepotrzebnych inwestycji w sprzęt 
 • Podniesienie jakości usług przez likwidację „wąskich gardeł” wydajności lub przeciwdziałanie ich powstawaniu 
 • Indywidualne, krótkoterminowe efekty przy minimalnym wysiłku ze strony klienta 
 • Jednoznaczne zalecenia dotyczące optymalizacji infrastruktury informatycznej pod kątem systemu SAP