GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Usługi >
  3. Ocena wydajności systemów BS2000

Ocena wydajności systemów BS2000

Ta usługa po stałej cenie zapewnia dogłębną analizę zarówno pomiarów ogólnosystemowych, jak i dotyczących konkretnego procesu, a także ich opracowanie i prezentację.

Eksperci firmy Fujitsu do spraw wydajności systemów BS2000 analizują zebrane dane i opracowują zalecenia (np. dotyczące wydajności w oparciu o bieżącą konfigurację sprzętu, oprogramowania i oprogramowania specjalistycznego) lub tworzą wymagania dotyczące zasobów dla nowych systemów docelowych. Przygotowane wyniki i zalecenia są szczegółowo przedstawiane klientowi, a także dokumentowane w formie raportu. Ta usługa może zostać dopasowana do indywidualnych potrzeb klienta.

Korzyści dla klienta:

Usługa zapewnia jasne i wiążące stwierdzenia odnośnie wydajności ocenianych systemów BS2000. Nasza ekspertyza rozwiązań poprawiających wydajność systemu pozwala klientom podjąć decyzje oparte na wiarygodnych informacjach. Ocena zapewnia solidne informacje i zalecenia na tematy takie jak:
  • Wydajność systemu 
  • Wydajność aplikacji 
  • Wydajność urządzeń peryferyjnych 
  • Optymalizacja czasu reakcji i przepustowości 
  • Aktualizacja serwera 
  • Konsolidacja serwera