GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Usługi >
  3. Usługi OPTYMALIZACJI

Ocena zagrożeń infrastrukturalnych

Usługi OPTYMALIZACJI

Firmy inwestują znaczne środki w centra danych, ale infrastruktura często nie spełnia wymogów obsługi rozwiązań informatycznych. Ocena zagrożeń infrastrukturalnych stanowi czytelną ocenę wszystkich czynników, które wpływają na bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność energetyczną rozwiązań informatycznych, i obejmuje merytoryczne zalecenia działań, które zwiększą bezpieczeństwo i efektywność centrum danych. Usługa uwzględnia także finansowe możliwości realizacji przedstawionych zaleceń, dzięki czemu gwarantuje maksymalną efektywność ekonomiczną podejmowanych działań.

Korzyści dla klienta:

  • Informacje o zużyciu energii przez centrum danych 
  • Wydajność energetyczna (ang. Power Usage Effectivenes, PUE) 
  • Efektywność infrastruktury centrum danych (ang. Data Center Infrastructure Efficiency, DCiE) 
  • Nadmiarowość rozwiązań mechanicznych i elektrycznych 
  • Bieżące zagrożenia i obszary niskiej efektywności 
  • Audyt zagrożeń dotyczących przestojów i zalecane środki ich ograniczenia 
  • Zalecenia dotyczące koordynacji i optymalizacji inwestycji z uwzględnieniem najnowocześniejszych standardów bezpieczeństwa