GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Usługi >
  3. Usługi OPTYMALIZACJI

Ocena gotowości obiektu

Usługi OPTYMALIZACJI

Uzyskanie właściwej równowagi w kwestiach przestrzeni, zasilania i chłodzenia centrum danych jest zazwyczaj największym wyzwaniem stojącym przed właścicielem/operatorami systemów o krytycznym znaczeniu. Czynniki, które mogą wpłynąć na przepływ powietrza w centrum danych, obejmują m.in.: rozmieszczenie sprzętu sieciowego oraz przetwarzającego i magazynującego dane, zarządzanie powietrzem wylotowym i wlotowym czy zastosowanie w infrastrukturze o krytycznym znaczeniu urządzeń wspomagających, takich jak centrale wentylacyjne. Stosowane techniki symulacji stanowią jedyną naukową metodę efektywnego odnajdywania rozwiązań.

Fujitsu ocenia projekt i funkcjonowanie infrastruktury centrum danych za pomocą zaawansowanego, trójwymiarowego oprogramowania z dziedziny obliczeniowej dynamiki płynów (CFD), które dokładnie określa punkt wyjściowy obecnej dynamiki chłodzenia infrastruktury. Następnie odbywa się szczegółowa analiza konsekwencji zmian dotyczących funkcjonowania i infrastruktury, a proponowane zmiany w projekcie są omawiane z klientem. Oprogramowanie CFD umożliwia nam przeprowadzenie oceny na podstawie symulacji, bez ryzyka zakłócenia bieżącego funkcjonowania centrum danych.

Korzyści dla klienta:

  • Szczegółowy, wirtualny, trójwymiarowy model centrum danych z całością sprzętu informatycznego, stanowiący punkt wyjściowy w procesie planowania 
  • Ocena efektywności obecnej infrastruktury zasilającej i chłodzącej (chłodzenia podłogowego, chłodzenia z wykorzystaniem podłóg podniesionych, instalacji, chłodzenia rzędowego, chłodzenia w szafie) 
  • Możliwość analizy hipotetycznych konsekwencji planowanych zmian (np. zmian ustawienia szafy, zmian układu komponentów serwera w stelażach) w celu optymalizacji centrum danych lub oceny planowanych zmian sprzętu 
  • przed ich wprowadzeniem 
  • W pełni merytoryczne zalecenia dotyczące optymalizacji centrum danych, uwzględniające najnowsze ustalenia dotyczące efektywnej obsługi serwerowni