GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Usługi >
  3. Certyfikacja energetyczna infrastruktury

Certyfikacja energetyczna infrastruktury

Wzrost cen energii stanowi prawdziwy problem dla centrów danych. Dotyczy to zwłaszcza tych centrów, które korzystają ze starszego sprzętu komputerowego i instalacji energetycznych. Koszty energii są coraz częściej uwzględniane w odniesieniu do planowanych inwestycji w infrastrukturę informatyczną. Oferowana przez Fujitsu usługa „Certyfikacja energetyczna infrastruktury” umożliwia uzyskanie kontroli nad tymi kosztami i zapewnia pomoc w optymalizacji wydajności energetycznej.

Oferta Fujitsu obejmuje kompleksowe oceny oraz usługi związane z certyfikacją — od wstępnych ocen aż po w pełni formalną certyfikację „Energy Efficient Data Center” — zapewniające cenne informacje o wydajności energetycznej centrum danych klienta. W trakcie pierwszej „Kontroli wydajności” oraz kolejnej, bardziej kompleksowej „Oceny zarządzania energią” z opcjonalnymi usługami pomiarowymi firma Fujitsu ocenia istniejące systemy pomiaru energii, a także dokumenty, wnioski zawarte w sprawozdaniach oraz możliwości dalszej optymalizacji i przygotowania do formalnego uzyskania certyfikatu. Audyt i procedura uzyskania certyfikatu jest prowadzona przez współpracujący z nami instytut TÜV Rheinland i stanowi punkt wyjściowy procesu stałego usprawniania.

Korzyści dla klienta:

  • Od szybkiego przeglądu w ramach „Kontroli wydajności” aż po w pełni formalną procedurę uzyskania certyfikatu wydajności energetycznej centrum danych („Energy Efficient Data Center”) — zakres usług zależy od klienta 
  • Szczegółowy przegląd aktualnej wydajności energetycznej centrum danych 
  • Możliwość poprawy planów na podstawie kompleksowych porad dotyczących zakresu optymalizacji i słabych punktów 
  • Możliwość wdrożenia procesu stałego usprawniania 
  • Dowód zaangażowania w realizację ekologicznych celów „Green IT” oraz formalna procedura uzyskania certyfikatu prowadzona przez naszego partnera, instytut TÜV Rheinland