GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Usługi >
  3. Usługi aplikacyjne >
  4. Niższe koszty i zwiększenie wartości biznesowej

Apt – zarządzanie cyklem życia aplikacji

Niższe koszty i zwiększenie wartości biznesowej

Nowy standard dostawy usług aplikacji

Jako czołowy dostawca przeznaczonych dla przedsiębiorstw usług aplikacji działających w chmurze firma Fujitsu opracowała nowy standard dostawy tych usług. Przyspiesza on realizację projektów oraz pomaga obniżyć koszty przy zwiększeniu wartości dla firmy. Opracowaliśmy podejście zgodne z ideą Lean, które opiera się na wielokrotnym stosowaniu najlepszych praktyk, sprawdzonych metod działania, najlepszych narzędzi i wzorów rozwiązań. Wielokrotne stosowanie określonych rozwiązań nie oznacza przy tym, że oferujemy jedno rozwiązanie mające sprostać potrzebom wszystkich klientów. Dzięki zastosowanemu podejściu zyskaliśmy swobodę dopasowywania metod i procedur do określonych potrzeb każdego projektu.

Poszukiwane przez nas rozwiązanie do zarządzania cyklem życia aplikacji (ALM) musiało zapewniać automatyzację metod pracy, możliwość śledzenia, funkcje raportów oraz analizowania i dzięki temu umożliwiać synchronizowanie działań z zakresu produkcji oraz integrację narzędzi wykonawcy z całkowicie zintegrowanym, wielozakresowym środowiskiem. Poszukiwaliśmy rozwiązania ALM będącego w stanie połączyć elastyczne i skalowalne metody pracy z nowoczesnymi narzędziami najwyższej klasy, które dawałoby możliwość dostosowania do szerokiego wachlarza zróżnicowanych wymagań klientów, a przy tym pozwalało na stosowanie spójnego, wymiernego i powtarzalnego podejścia oraz nadawało się do wdrożenia w firmie o zasięgu światowym.

Renomowane rozwiązania ALM były na ogól związane ze zwartym zbiorem metodologii i nie zapewniały potrzebnej nam elastyczności ani zasięgu. Nie dawały nam także możliwości dostosowania działań do wymagań klientów. W związku z tym postanowiliśmy stworzyć własne rozwiązanie, wykorzystując do tego najlepsze narzędzia komercyjne i typu open source.

Firma Fujitsu postawiła na nową, zorientowaną aspektowo metodę autorstwa Ivara Jacobsona, w której do budowy sposobów wykonywania pracy wykorzystuje się zestawy podstawowych praktyk. Metoda ta została dodatkowo rozbudowana poprzez włączenie do niej zbiorów istniejących już najlepszych praktyk firmy. Zintegrowaliśmy to rozwiązanie z systemami zarządzania zadaniami, co pozwoliło rozszerzyć zakres jego najważniejszych funkcji i wspomóc obsługę dużych projektów poprzez udoskonalenie kontroli nad zarządzaniem.

Dzięki systemowi metod i narzędzi ALM jesteśmy w stanie oferować usługi zgodnie z ideą Lean, unikając marnotrawstwa i zachowując niezbędny poziom dyscypliny. Proces zgodny z ideą Lean to proces pozwalający osiągnąć żądany rezultat w najbardziej odpowiedni sposób. Zakłada on bez wyjątków postępowanie w zgodzie ze wszystkimi powtarzalnymi praktykami, technikami i etapami procesów, zapewniającymi wydajność, bezpieczeństwo i spełnienie norm jakości. Dlatego właśnie postanowiliśmy, że nazwa rozwiązania ALM firmy Fujitsu będzie brzmieć „Apt”, co oznacza „niezwykle odpowiednie”.