GTM-MQCD359
Skip to main content

Veritas Enterprise Vault

Składowanie, zarządzanie i wykrywanie najważniejszych danych firmowych

Enterprise Vault to platforma oprogramowania do magazynowania, zarządzania i wykrywania danych korporacyjnych w systemach poczty e-mail, serwerach plików, komunikatorach, platformach do współpracy i zarządzania materiałami. Ponieważ dane nie są tworzone równomiernie, pakiet Enterprise Vault wykorzystuje technologię klasyfikacji i zatrzymywania danych, aby rejestrować, nadawać kategorie, indeksować i magazynować materiały docelowe. Pozwala to chronić dane firmy przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów magazynowania i uproszczeniu zarządzania. Enterprise Vault to także wyspecjalizowane aplikacje, np. Discovery Accelerator czy Compliance Accelerator, które zajmują się wyszukiwaniem wśród zarchiwizowanych danych, co pozwala ustalić zgodność z przepisami, sprawdzać stan informacji i podejmować działania w celu ich ochrony.
Podstawowe cechy Korzyści
 • Archiwizacja oparta na regułach
  Automatyzacja migracji, składowania i zatrzymywania nieuporządkowanych danych 
 •  
 • Zwiększenie wydajności
 • Zmniejszenie kosztów
 • Uproszczone zarządzanie
 • Migracja PST/NSF
  Archiwizacja luźnych wiadomości e-mail, pliki PST stają się zbędne
 • Niższe koszty składowania danych
 • Skuteczna ochrona danych
 • Niższe koszty zarządzania
 • Elektroniczne wykrywanie i wyszukiwanie plus asystent przeglądania
  Ogromne możliwości wyszukiwania i analizy pod kątem przepisów prawnych
 •  
 • Duża oszczędność czasu
 • Uproszczone zarządzanie danymi
 • Zmniejszenie kosztów
 • Szczegóły danych prawnych
  Automatyczne zatrzymywanie usuwania zarchiwizowanych danych
 • Ochrona danych
 • Spełnia wymogi prawne i ustawowe dotyczące zgodności
 • Uproszczone administrowanie/zarządzanie, system przyjazny dla użytkownika
  Pulpit dla typowych zadań, dostęp do danych w ramach urządzeń mobilnych
 • Dostęp do danych archiwalnych, w dowolnym miejscu i czasie
 • Duża oszczędność czasu
 • Uproszczone zarządzanie