GTM-MQCD359
Skip to main content

Historia klastra pamięci masowej

Ciągłość działania firmy dzięki klastrowi pamięci

Czy w Twojej firmie dane muszą być przez cały czas dostępne dla baz danych, maszyn wirtualnych i stron internetowych? Czy szukasz bezpiecznego i automatycznego transparentnego przełączania? Czy chcesz poznać rozwiązanie, które opłaca się bardziej niż wirtualizacja pamięci masowej?

W przypadku danych krytycznych, do których konieczny jest ciągły dostęp, należy zastosować konfigurację odporną na awarie. Jednak takie układy są kosztowne i skomplikowane. Wiele organizacji IT oraz niektóre małe i średnie firmy nie chcą zarządzać skomplikowanymi środowiskami, dlatego ich unikają. Takie podejście jest dość ryzykowne, ponieważ wystąpienie najgorszego scenariusza może skutkować dużymi kosztami przestoju, uszczerbkiem na wizerunku firmy, a nawet postępowaniem sądowym z tytułu odpowiedzialności.

Aby zapobiec takim sytuacjom, pamięci masowe z serii ETERNUS DX oferują wiele funkcji, które zabezpieczają firmę przed awariami, a przy tym nie są skomplikowane ani drogie.

Korzyści ze stosowania w obu przypadkach:

  • W chwili wystąpienia awarii następuje automatyczne przełączanie do systemu tymczasowego lub podrzędnej strony; odbywa się to w sposób niezauważalny dla komputerów i aplikacji oraz nie wymaga podejmowania przez administratora systemu żadnych działań.
  • Dostęp do wszystkich aplikacji jest możliwy w czasie rzeczywistym.
  • W wysoko dostępnym środowisku można produktywnie używać wszystkich systemów podczas zwykłej pracy.

Systemy ETERNUS DX umożliwiają także przełączanie ręczne, które jest przydatne w przypadku planowanych przerw w dostawie prądu, testów DR czy przeprowadzania aktualizacji bez zakłóceń.

Analiza przykładów

Dostępne pakiety obsługi technicznej

Dostępne na całym świecie w głównych obszarach działalności:

  • 9x5, czas reakcji u klienta: następny dzień roboczy
  • 9x5, czas reakcji u klienta: 4 godz.
  • 24x7, czas reakcji u klienta: 4 godz.

Zalecany plan serwisowy:

24x7, czas reakcji u klienta: 4 godz.

Usługi wsparcia dla produktów

Przegląd oferty konserwacji sprzętu i pomocy technicznej z zakresu oprogramowaniaOpen a new window