GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Produkty >
  3. Produkty i Systemy IT >
  4. Serwery >
  5. Serwery Fujitsu PRIMERGY >
  6. Serwery Scale-out >
  7. Technologia chłodzenia cieczą Cool-Central®

Technologia chłodzenia cieczą Cool-Central®

W kontekście trendów, takich jak wysokowydajne przetwarzanie i wysokiej jakości wirtualizacja klientów, gęstość serwera osiąga nowe poziomy w centrach danych na całym świecie. Zwiększenie gęstości często prowadzi do problemów dotyczących zasilania i chłodzenia w przypadku instalacji z tradycyjnym chłodzeniem powietrzem. Nowa technologia chłodzenia cieczą Cool-Central® firmy Fujitsu to doskonałe rozwiązanie do pokonywania wyzwań dotyczących chłodzenia i zasilania, które umożliwia także znaczące zredukowanie kosztów inwestycyjnych i operacyjnych w centrum danych.

Chłodzenie cieczą w serwerach skalowalnych

Cool-Central® Liquid Cooling Chłodzenie cieczą Cool-Central to rozwiązanie „chłodzenia swobodnego”, które przechwytuje od 60% do 80% ciepła serwera, redukując koszty chłodzenia centrum danych o ponad 50% i umożliwiając od 2,5- do 5-krotnego zwiększenia gęstości serwera centrum danych. Rozwiązanie usuwa ciepło z procesorów, GPU i modułów pamięci w serwerach, wykorzystując wodę o wysokiej temperaturze do 40°C (105°F), co eliminuje konieczność studzenia przed schłodzeniem tych podzespołów.

Studzenie to największa część kosztów operacyjnych i inwestycyjnych związanych z chłodzeniem centrum danych. Dzięki rozwiązaniu chłodzenia cieczą firmy Fujitsu mniejsza ilość powietrza musi być chłodzona i przenoszona przez urządzenia do obsługi powietrza w serwerowni (CRAH) lub jednostki klimatyzacji w serwerowni (CRAC). Co więcej, serwery chłodzone cieczą wymagają mniejszego przepływu powietrza, dzięki czemu serwery są bardziej wydajne energetycznie.

Chłodzenie cieczą Cool-Central umożliwia zwracanie z centrum danych wody o wystarczająco wysokiej temperaturze, aby umożliwić odzysk ciepła odpadowego. Centra danych wybierające tę opcję odzyskiwania części energii przepływającej przez serwery jeszcze bardziej redukują koszty i ślad węglowy oraz uzyskują efektywność ponownego wykorzystania energii (ERE) poniżej 1,0!