GTM-MQCD359
Skip to main content

Subagent SM2 SNMP (BS2000)

Oferuje funkcjonalność i aplikacje zarządzające do wyświetlania informacji monitorowania wydajności

Aktualna wersja: 5.0

Klientom, którzy chcą zintegrować zarządzanie wydajnością systemu BS2000 z monitorem oprogramowania openSM2 za pomocą stacji zarządzania SNMP, firma Fujitsu oferuje produkt subagent SM2 SNMP (BS2000). Nazwa skrócona to SSA-SM2-BS2. W przypadku korzystania z tego produktu narzędzie SNMP-Standard-Collection w systemie BS2000 (i zawarty w nim subagent wydajności podstawowej funkcjonalności) jest rozszerzony o dalszego subagenta, który oferuje znacznie większa funkcjonalność i aplikację zarządzania do wyświetlania informacji dla potrzeb monitorowania wartości wydajności w systemie BS2000. Ta aplikacja zarządzania PMBS2 poprawia obsługę i prezentuje w formie graficznej wartości wydajności ze wszystkich systemów BS2000 w sieci.

W połączeniu z agentem podstawowym SNMP subagent SNMP dla SM2 w systemie BS2000 służy do łączenia systemów BS2000 bezpośrednio z centralnym systemem zarządzania dla sieci homogenicznych na podstawie standardowego de facto protokołu SNMP. Umożliwia klientom z dużymi, opartymi na wielu dostawcach, zawierającymi systemy heterogeniczne sieciami wykorzystanie SNMP do monitorowania i kontrolowania systemów BS2000 w sieci z poziomu centralnej platformy zarządzania (centrum kontroli). W połączeniu z produktem podstawowym, agentem podstawowym SNMP systemu BS2000 i innymi subagentami zapewnia kompleksowe funkcje zarządzania od tradycyjnego zarządzania siecią poprzez zarządzanie systemem i aplikacją po zarządzanie platformą pośredniczącą.