GTM-MQCD359
Skip to main content

Zarządzanie SNMP

Oprogramowanie dla stanowisk zarządzania

SNMP to standardowy protokół do przesyłania poleceń i informacji związanych z zarządzaniem. Agent SNMP nie wymaga więc szczególnego rodzaju platformy zarządzania. Można go powiązać z każdą platformą obsługującą SNMP. Dotyczy to także agentów SNMP z BS2000 i HNC. Systemy BS2000 mogą więc być integrowane z rozbudowanymi funkcjami zarządzania informacjami i alarmami współczesnych stanowisk zarządzania.

Do komunikacji z poszczególnymi subagentami dostępne są następujące aplikacje do zarządzania:

  • CMBS2 dla subagenta Console Monitor
  • PMBS2 dla subagenta Performance Monitor
  • BMBS2 dla subagenta MIB-II i BCAM
  • CluMon dla subagenta HIPLEX (Cluster Monitor)

Można je zintegrować z interfejsami użytkownika platform zarządzania lub uruchamiać jako samodzielne aplikacje.
Aplikacji dla rozwiązań Console and Application Monitor (CMBS2), Performance Monitor (PMBS2), BCAM Monitor (BMBS2) oraz Cluster Monitor (CluMon) można używać pod warunkiem, że produkt zawierający odpowiedniego subagenta jest licencjonowany.