GTM-MQCD359
Skip to main content

Agent podstawowy SNMP (BS2000)

Łączy systemy BS2000 bezpośrednio z centralnym systemem zarządzania dla sieci heterogenicznych.

Aktualna wersja: 6.2

Klientom potrzebującym narzędzia do zarządzania siecią opartą na SNMP i/lub HTTP, systemem i aplikacjami firma Fujitsu oferuje produkt Agent podstawowy SNMP. Skrócona nazwa produktu to SBA-BS2.

Łączy on systemy BS2000 bezpośrednio z centralnym systemem zarządzania dla sieci heterogenicznych na podstawie standardowego protokołu SNMP. Umożliwia klientom z dużymi, opartymi na wielu dostawcach, zawierającymi systemy heterogeniczne sieciami wykorzystanie SNMP do monitorowania i kontrolowania systemów BS2000 w sieci z poziomu centralnej platformy zarządzania. W połączeniu z dodatkowym produktem SNMP-Standard-Collection BS2000, SNMP Subagent openUTM i SNMP Subagent SM2 zapewnia kompleksowe funkcje zarządzania od tradycyjnego zarządzania siecią do zarządzania platformami pośredniczącymi.

System BS2000 jest powiązany z zarządzaniem SNMP przy użyciu połączenia LAN obsługiwanego przez protokół BCAM i TCP/IP. Oznacza to, że system BS2000 może być zawarty w sieci tak samo jak każde inne urządzenie, jako element sieciowy zarządzany za pośrednictwem protokołu SNMP. Agent podstawowy SNMP rozumie i odpowiada na elementy protokołu SNMP.

Upoważniony użytkownik może uzyskiwać i modyfikować informacje dotyczące zarządzania BS2000 za pomocą standardowej w branży przeglądarki internetowej. Agent podstawowy SNMP w systemie BS2000 zapewnia interfejs internetowy do tego celu.

Wysoki poziom zabezpieczeń serwera BS2000 gwarantuje stosowanie łącza SNMP. Połączenie SNMP zostało wyposażone w całą gamę funkcji uzupełniających (na przykład uwierzytelnianie, kontrola dostępu i szyfrowanie danych SNMP), opracowanych jako zabezpieczenie przed nieupoważnionym dostępem do danych w systemie BS2000 lub obniżeniem dostępności serwera BS2000.