GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Produkty >
  3. Produkty i Systemy IT >
  4. Serwery >
  5. BS2000 >
  6. Oprogramowanie >
  7. Print Management >
  8. Funkcje drukowania i administracji dla sieci złożonych z systemów opartych na systemach BS2000/OSD, UNIX, Linux i Windows

Dprint (BS2000/OSD)

Funkcje drukowania i administracji dla sieci złożonych z systemów opartych na systemach BS2000/OSD, UNIX, Linux i Windows

Aktualna wersja: 1.2

Rozwiązanie rozproszonych usług dotyczących druku realizuje funkcje drukowania i administracji w sieciach złożonych z systemów opartych na systemach BS2000/OSD, Windows, Linux i UNIX podłączonych za pośrednictwem protokołów transportowych TCP/IP, ISO lub NEA. Dzięki symetrycznej architekturze klient-serwer Dprint spełnia z poziomu hosta BS2000/OSD jednocześnie funkcje klienta i serwera, podobnie jak np. w systemach opartych na systemie UNIX z odpowiednimi produktami. Co więcej, komputery w sieci mogą także być zintegrowane z tą koncepcją, umożliwiając klientowi PC (Wprint) inicjowanie zadania drukowania na drukarce (o wysokiej prędkości) podłączonej do zdalnego hosta.

Ta konstrukcja Dprint umożliwia wszystkim systemom połączonym siecią wykorzystywanie dowolnej podłączonej drukarki jako urządzenia wyjścia. Po stronie systemu BS2000 funkcja ta jest zapewniana poprzez obsługę podsystemów bufora RSO (wyjście do drukarek rozproszonych (LAN/PC)) i PRISMAproduction SPS (wyjście do centralnych drukarek AFP o wysokiej wydajności naszego partnera Ocè) na poziomie hosta serwera.

Jednak Dprint nie tylko obsługuje niezależne od platformy adresowanie drukarek w całej sieci, ale także automatyczną dystrybucję zadań drukowania zgodnie z kryteriami optymalizacji opartymi na bieżących obciążeniach — poprzez automatyczny wybór serwera, elastyczne tworzenie puli i opcjonalny transport zasobów. W ten sposób można wdrażać Dprint do obsługi szerokiej gamy zastosowań — od rozkładania obciążeń w homogenicznych (lokalnych) sieciach bufora BS2000/OSD w celu optymalnego wykorzystania kosztownych zasobów drukarek do rozwiązania centralnego serwera druku z wysoką wydajnością BS2000/OSD poprzez systemy zdecentralizowane.