GTM-MQCD359
Skip to main content

FOR1 (BS2000/OSD)

Doskonały system programowania oparty na FORTRAN do tworzenia aplikacji produkcyjnych.

Aktualna wersja: 2.2 

Moduły obiektów FOR1 utworzone przez kompilator FOR1 muszą być przekształcone w wykonywalne moduły obciążenia poprzez powiązanie z systemem wykonawczym FOR1, FOR1-LZS. System FOR1-LZS musi być dostępny we wszystkich systemach, w których będą uruchamiane programy skompilowane przy użyciu FOR1. Kompilator FOR1 (FORTRAN77 BS2000/OSD) to doskonały system programowania do tworzenia produktywnych aplikacji przy użyciu języka programowania FORTRAN:

  • Zestaw języków dla FOR1 jest zgodny z następującymi normami: ANSI X3.9-1978, DIN 66027-1980 i ISO 1539-1980. Aby wspomóc efektywne tworzenie programów, FOR1 oferuje szerszy zestaw języków niż standardowy zestaw języków FORTRAN77. 
  • FOR1 ma doskonałe funkcje optymalizacji i oferuje wysoki poziom łatwości użytkowania i testowania. 
  • Kompilator tworzy obiekty wykonywalne w trybie adresowania XS. Umożliwia udostępnianie i generuje obiekty z możliwością udostępniania w razie potrzeby. 
  • FOR1 jest przystosowany do rozwiązywania pojedynczych problemów i do praktycznego wdrażania dużych systemów programowych.
  • FOR1 obsługuje narzędzie pomocy interaktywnego debugowania symbolicznego AID (Advanced Interactive Debugger).

Moduły obiektów FOR1 utworzone przez kompilator FOR1 muszą być przekształcone w wykonywalne moduły obciążenia poprzez powiązanie z systemem wykonawczym FOR1, FOR1-LZS. System FOR1-LZS musi być dostępny we wszystkich systemach, w których będą uruchamiane programy skompilowane przy użyciu FOR1.