GTM-MQCD359
Skip to main content

CRTE (BS2000/OSD)

Wspólne środowisko wykonawcze wymagane do uruchamiania programów źródłowych skompilowanych przy użyciu kompilatorów C/C++, COBOL2000 i COBOL85

Aktualna wersja: 2.9 i 10.0

CRTE (Common Run-Time Environment — wspólne środowisko wykonawcze) to produkt oprogramowania wymagany do uruchamiania programów źródłowych kompilowanych przy użyciu kompilatorów COBOL2000, COBOL85 i C/C++. CRTE pełni funkcję centralnego interfejsu między obiektami generowanymi przez kompilatory a systemem operacyjnym BS2000/OSD.

CRTE obejmuje biblioteki językowe i językowo neutralne, procedury wiązania programów, matematykę, standardową obsługę zdarzeń i wyjątków, a także zarządzanie pamięcią masową i we/wy. Pliki nagłówków funkcji bibliotek C i C++ także są częścią CRTE.

Zalety CRTE:
  • Aplikacje powiązane z CRTE są zgodne z wymogami kontroli, ponieważ powiązane moduły wykonawcze posiadają unikalne identyfikatory w postaci numerów wersji. 
  • Z wyjątkiem kilku procedur całe środowisko CRTE może być udostępniane i wstępnie wczytywane, co skraca czasy stronicowania i wczytywania. 
  • Generowany format /390 gwarantuje zgodność obiektów przy uruchamianiu niestandardowych aplikacji systemu BS2000/OSD nawet w przypadku przyszłych zmian w architekturze. 
  • Mechanizm kontroli wersji gwarantuje, że powiązane procedury wykonawcze zawsze będą powiązane.