GTM-MQCD359
Skip to main content

C/C++ (BS2000/OSD)

Doskonały język programowania wysokiego poziomu realizujący zasady programowania obiektowego.

Aktualna wersja: 3.2

Kompilator C/C++ obsługuje programowanie obiektowe (OOP) na serwerach biznesowych BS2000/OSD. C/C++ to doskonały język programowania, który realizuje zasady programowania obiektowego, takie jak hermetyzacja, dziedziczenie i polimorfizm. Język C/C++ jest szczególnie przystosowany do tworzenia komponentów oprogramowania wielokrotnego użytku w formie bibliotek klas.

Kompilator C/C++ w systemie BS2000/OSD obsługuje:
  • Kod C zgodny z definicją języka Kernighana i Ritchiego, 
  • Kod C zgodny z normą ANSI/ISO C 9899:1990 z poprawką 1:1994(E), 
  • Kod C++ zgodny z Stroustrup 
  • Definicja C++ (C/C++ w wersji 3.0B lub nowszej), 
  • Kod C++ zgodny z projektem C++ ANSI/ISO, 
  • System plików POSIX (XPG4).