GTM-MQCD359
Skip to main content

AID (BS2000/OSD)

Doskonały system debugowania do zwiększania wydajności na etapie rozwoju i utrzymania oprogramowania.

Aktualna wersja: 3.4

AID (Advanced Interactive Debugger) to doskonały system debugowania do monitorowania programów, diagnostyki błędów i tymczasowej korekty błędów programowych w programach BS2000. Przyczynia się do zwiększania produktywności w tworzeniu oprogramowania i fazie utrzymania.

AID to narzędzie testowe i diagnostyczne do debugowania programów aplikacji na poziomie języka źródłowego (debugowanie języków wysokiego poziomu). Może jednak być używane także do debugowania programów BS2000 na poziomie kodu maszynowego. AID umożliwia mieszanie różnych poziomów (symbole kodu źródłowego i kodu maszynowego) po zdefiniowaniu odniesień do pamięci, tworząc przejście od debugowania symbolicznego do debugowania na poziomie kodu maszynowego i odwrotnie.

Zalety AID:
  • AID obsługuje debugowanie symboliczne programów COBOL, FORTRAN, C/C++, C, Assembler i PL/I oraz debugowanie niesymboliczne programów BS2000 na poziomie kodu maszynowego. 
  • AID pozwala na jednoczesne i jednolite przetwarzanie programów i zrzucanie plików do przestrzeni adresowej wirtualnego zadania własnego użytkownika. 
  • AID może być używane natychmiast (ponowna kompilacja, ponowne powiązanie lub ponowne wczytanie nie są wymagane podczas przełączania między trybem testowym i produkcyjnym). 
  • AID jest równie przystosowane do wykorzystania w środowisku debugowania i produkcji. AID nie powoduje pogorszenia wydajności obiektu testowego w trybie produkcyjnym. 
  • AID pozwala oszczędzić na kosztach szkolenia i oferuje krótką krzywą nauki, ponieważ obsługuje wiele języków z taką samą funkcjonalnością. 
  • AID pozwala na kompletne i spójne debugowanie wielojęzycznych systemów programowania. 
  • AID umożliwia dostęp do obiektów programowania (obiekty danych lub obiekty kodu) poprzez wykorzystanie zdefiniowanych przez użytkownika nazw programu źródłowego. 
  • AID pozwala na dynamiczne monitorowanie stanu programu lub danych. 
  • Symboliczne informacje AID nie wymagają przestrzeni adresowej w trybie produkcyjnym, ponieważ mogą być wczytywane w razie potrzeby na poziomie modułów po przełączeniu w tryb testowy. 
  • Począwszy od wersji 3.2, AID obsługuje typ danych Unicode NATIONAL realizowanych przy użyciu COBOL2000 1.4.