GTM-MQCD359
Skip to main content

Resume IT operations

If the IT should fail due to a fault or disaster, then it is essential to get the IT operations up and running as quickly as possible and keep any data loss to an absolute minimum.

HIPLEX MSCF

To koncepcja klastra, która zwiększa dostępność, sprawność i nośność sieci dzięki wielu serwerom biznesowym BS2000/OSD.

FUJITSU Software BS2000 DRV

Offers the possibility of mirrored data repository through doubled read and write operations on disk storage systems in BS2000.

FUJITSU Software BS2000 SHC-OSD

Provides commands and information services for monitoring and controlling of disk storage systems from BS2000.

Wirtualizacja (VM2000)

Wirtualizacja BS2000 przy użyciu VM2000 prowadzi do zmniejszenia kosztów IT organizacji poprzez zwiększenie wydajności, elastyczności i możliwości reagowania oraz umożliwia optymalne wykorzystanie zasobów systemowych.