GTM-MQCD359
Skip to main content
 1. Home >
 2. Produkty >
 3. Produkty i Systemy IT >
 4. Serwery >
 5. BS2000 >
 6. FUJITSU Serwery BS2000 >
 7. Serwer FUJITSU BS2000 SE300

Serwer FUJITSU BS2000 SE300

Serwer SE dla wejściowego i średniego zakresu wydajności — a zatem skierowany w szczególności do małych i średnich klientów — zapewnia wysoką skalowalność i wystarczającą wydajność do jednoczesnej pracy wielu systemów operacyjnych w oparciu o nowoczesną technologię Intel x86. Ponadto posiada takie same zalety dotyczące możliwości zarządzania, integracji, elastyczności i dostępności jak linie serwerów SE700 i SE500.
Nowe serwery Fujitsu BS2000 SE300 mogą być rozbudowywane do 16 procesorów BS2000. Pod względem wydajności procesora, możliwości konfigurowania i skalowania systemy SE300 są klasyfikowane niżej niż rodziny systemów SE700 i SE500 w kategorii wydajności pojedynczego procesora i maksymalnej osiągalnej wydajności. Rodzina systemów SE300 zapewnia wydajność systemu BS2000 wyłącznie w oparciu o zaawansowaną technologię Intel x86.
Infrastruktura o wysokiej dostępności zapewnia wszystkie potrzebne składniki systemu, które są kluczem do ekonomicznego działania ogólnej aplikacji. W ten sposób wszystkie aplikacje i części aplikacji mogą korzystać z optymalnej platformy systemowej bez utraty możliwości centralnej administracji systemu.
Pamiętając, że aplikacje są uzależnione od wielu różnych systemów IT, unikalna koncepcja architektury serii SE300 zapewnia optymalną platformę dla każdego scenariusza użytkowania. Jednocześnie modułowa konstrukcja infrastruktury SE300 tworzy zupełnie nowe możliwości dla firm w centrum danych.
 • Oparte na architekturze x86 jednostki serwerów dla systemu BS2000, systemy gościnne Linux lub Windows
 • Oparte na architekturze x86 jednostki aplikacji do pracy w systemie Linux, Windows lub VMware
 • Współdzielone urządzenia peryferyjne do obsługi taśm i dysków
 • Szybka wewnętrzna infrastruktura serwera, która łączy podzespoły ze sobą i z siecią SAN klienta

Ważnym celem przy opracowywaniu serwerów SE była koncepcja standardowego zarządzania, która gwarantuje bardzo wysoki poziom integracji i zapewnia bardzo ekonomiczną eksploatację IT. Obejmuje to administrację międzysystemową przy użyciu nowoczesnego interfejsu opartego na przeglądarce jako jednego punktu obsługi, wspólne monitorowanie systemu dla wszystkich podzespołów, wspólną procedurę serwisową i wszystkie opcje konsolidacji poprzez wirtualizację. W ten sposób nowe serwery SE300 umożliwiają bardzo stabilną pracę systemu obejmującą nie tylko platformy typu mainframe, które są już wypróbowane jako bardzo odporne na awarie, ale także jednostki aplikacji oraz infrastrukturę i urządzenia peryferyjne wykorzystywane przez serwer SE.

Szesnaście modeli wyposażono jako kompletne pakiety sprzętu i oprogramowania ze wszystkimi składnikami potrzebnymi do wygodnej i efektywnej pracy BS2000. Oprócz wewnętrznych dysków twardych (np. ETERNUS JX40) podłączanych bezpośrednio do SE300 przez kontrolery RAID i bardzo niewielkiego urządzenia do obsługi kartridżów z taśmą (np. ETERNUS LT40 S2) do automatycznego tworzenia kopii zapasowych systemy pamięci masowej Midrange i Enterprise serii ETERNUS DX (np. ETERNUS DX500 / DX600 lub DX8700) mogą być podłączane także przez interfejs Fibre Channel.

Analogicznie biblioteki kartridżów z taśmami (np. SCALAR i500) i wysokiej klasy rozwiązanie do wirtualizacji pamięci taśmowej ETERNUS CS (np. ETERNUS CS8000) mogą być podłączane także przez interfejs Fibre Channel.

Opcjonalnie serwer FUJITSU BS2000 SE300 może być używany do wdrażania wielu jednostek aplikacji (AU), które umożliwiają wykorzystanie dużej ilości dodatkowych scenariuszy użytkowania.

Rozszerzona konfiguracja OSD OSD/XC to pakiet systemów operacyjnych BS2000/OSD dla serwerów z linii SE. Serwery FUJITSU BS2000 SE300 są obsługiwane przez konfigurację OSD/XC w wersji 10.0, która składa się z systemu operacyjnego BS2000 OSD/BC w wersji 10.0 i całej gamy produktów oprogramowania związanych z systemem.


FunkcjeKorzyści
Wyjątkowe właściwości infrastruktury SE700 do stosowania w wejściowym i średnim zakresie wydajności
 • Nowo opracowane procesory z linii Intel XEON E7 z 12 rdzeniami i częstotliwością 3,0 GHz
 • 1-16 procesorów
 • Wysoki zakres wydajności z 16 modelami
 • Połączenie technologii sprzętu w standardowej 19-calowej szafie
 • Kanały Fibre Channel 8 lub 16 Gbit/s
 • Obsługa LAN 10 Gbit/s
 • Moc na żądanie do tymczasowej aktywacji procesora
 • Integracja maksymalnie trzech jednostek serwera SU300 w oparciu o technologię x86 firmy Intel
 • Znacznie niższe zużycie energii
 • Zwiększona wydajność systemu dla wszystkich aplikacji klientów
 • Indywidualna skalowalność i optymalna wydajność
 • Atrakcyjna cena modelu wejściowego, wysoka elastyczność systemu, niskie koszty operacyjne
 • Maksymalna wydajność między jednostkami SE a siecią klienta
 • Bez przerw, bez utraty wydajności
 • Elastyczność modyfikowania istniejącej wydajności według wymagań aplikacji klientów
 • Optymalne wykorzystanie zasobów na danej platformie
 • Wszechstronne, inteligentne zarządzanie energią zmniejsza zużycie energii
Otwartość i integracja różnych systemów serwerów i urządzeń peryferyjnych
 • Konwencjonalne aplikacje typu mainframe i aplikacje z „otwartego” świata pracują w trybie koegzystencji na serwerze SE opartym na technologii x86 i systemach operacyjnych
 • Współdzielone urządzenia peryferyjne do obsługi taśm i dysków oraz szybka wewnętrzna infrastruktura serwera, która łączy podzespoły ze sobą i z siecią LAN lub SAN klienta
 • Konsolidacja różnych aplikacji ze świata rozwiązań typu mainframe i „otwartego” świata tworzy korzyści dotyczące wydajności i wykorzystania serwera.
 • Standardowe zarządzanie SLA i usługami przy użyciu centralnego dostępu zdalnej obsługi zwiększa bezpieczeństwo danych
 • Optymalna obsługa procesów biznesowych przy użyciu standardowej koncepcji usług
 • Maksymalna dostępność wszystkich aplikacji i usług w jakości mainframe
Centralne, wygodne i międzysystemowe zarządzanie przez Internet
 • Zintegrowane zarządzanie sprzętem dla serwerów, pamięci masowej i sieci
 • Zarządzanie VM
 • Monitorowanie wydajności i zużycia energii
 • Centralna, wygodna obsługa i administracja wszystkich aplikacji na serwerze SE z poziomu jednego interfejsu internetowego
 • Wspólne monitorowanie systemu wszystkich elementów umożliwia kompleksową i ekonomiczną eksploatację przy optymalnym wykorzystaniu zasobów