GTM-MQCD359
Skip to main content

Serwer FUJITSU BS2000 S210

Technologia mainframe w nowoczesnych centrach danych

Rodzina modeli S210 to seria serwerów BS2000 w wysokim zakresie wydajności o wysokiej wydajności systemu. Wyższa wydajność systemu w porównaniu z poprzednimi systemami, rozszerzone opcje konfiguracji, najwyższy poziom dostępności i — co równie istotne — wyraźnie obniżone zużycie energii to główne cechy S210. Są doskonałe do konsolidowania serwerów i wdrażania architektur zorientowanych na usługi (SOA) przy jednoczesnej integracji wypróbowanych aplikacji komercyjnych.

Wydajne i ekonomiczne rozwiązania informatyczne

W świecie IT konsolidacja oznacza, że infrastruktura IT jest upraszczana, a zatem staje się bardziej transparentna, co zmniejsza całkowite koszty utrzymania. Dostępność poprawia się, a infrastruktura staje się bardziej efektywna w perspektywie długoterminowej (ochrona inwestycji). Ze względu na właściwości sprzętowe i doskonałą jakość usług serwery biznesowe S210 są szczególnie przystosowane do konsolidacji rozproszonych systemów.

Wysoka dostępność i skalowalność według potrzeb

Ogromne pasmo wydajności od 990 do 5 000 RPF wypełnia dziesięć modeli wyposażonych w od 2 do 15 procesorów. Dostępny jest zamienny procesor, który zapewnia stały wysoki poziom dostępności dzięki technologii mocy na żądanie. To elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie dla tymczasowych szczytów obciążenia. Połączenia Fibre Channel umożliwiają korzystanie z najnowszych sieci komunikacyjnych i koncepcji pamięci masowej, takich jak sieci magazynowe (SAN). Serwery biznesowe S210 są obsługiwane począwszy od systemu operacyjnego BS2000/OSD-BC 7.0. 

Wykorzystanie najnowszych, wysoce zintegrowanych procesorów wielordzeniowych pomogło zmniejszyć zużycie energii nawet o 20% w porównaniu z poprzednimi modelami. Lotne związki organiczne zostały całkowicie usunięte z lakieru obudowy, dzięki czemu nowe modele są szczególnie przyjazne dla środowiska.

FunkcjeKorzyści
 • Układ procesora z technologią czterech rdzeni
 • Wydajność: od 990 RPF do 5 000 RPF, 10 modeli
 • Wysoka wydajność pojedynczego procesora — 520 RPF
 • Wysoka ogólna wydajność dzięki doskonałej wydajności pojedynczej/systemowej
 • Maksymalna wydajność dla wszystkich aplikacji
 • Indywidualna skalowalność i optymalna wydajność
 • Do 8 procesorów we/wy, do 256 kanałów, pamięć główna do 256 GB
 • Globalna pamięć masowa do 2 x 128 GB
 • Możliwość rozbudowy do wyższych modeli
 • Wysoka przepustowość systemu dzięki operacjom równoległym
 • Szybsze aplikacje i wyższa niezawodność pracy
 • Elastyczne opcje rozszerzeń
 • Niezawodna technologia administracji, integracji i automatyzacji
 • Wypróbowana i zaawansowana technologia mainframe
 • Zwiększenie wydajności i redukcja TCO
 • Długoterminowa ochrona inwestycji
 • Wyjątkowa niezawodność i doskonałe koncepcje zabezpieczeń
 • Koszty energii niższe o 20% dzięki najnowszej technologii
 • Efektywne wykorzystanie zasobów — prawie 100%
 • Niższe wymagania dotyczące zasilania i klimatyzacji
 • Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska do minimum
 • Wysokie poziomy efektywności energetycznej i niskie wymagania przestrzenne przy jednoczesnej maksymalizacji ilości użytkowników i obciążeń zmiennych
 • Wysoka niezawodność składników i zintegrowana redundancja
 • Możliwość wykorzystania wielu serwerów S210 jako klastra HIPLEX
 • Wysoki poziom niezawodności i dostępności dla aplikacji
 • Wysokie i stałe poziomy usług przy niskich obciążeniach administracyjnych
 • Procesor dynamiczny z dynamiczną aktywacją
 • Bez przerw, bez utraty wydajności
 • Moc na żądanie do tymczasowej aktywacji procesora
 • Elastyczność modyfikowania istniejącej wydajności według wymagań aplikacji klientów
 • Koncepcja wirtualizacji VM2000
 • Elastyczne wykorzystanie zasobów do produkcji, testowania i rozwoju

Globalna pamięć masowa dla serwerów BS2000

 • Globalna pamięć cechuje się wyjątkową wydajnością, wysoką niezawodnością i przystosowaniem do różnych zastosowań.
  Więcej informacji