GTM-MQCD359
Skip to main content
 1. Home >
 2. Produkty >
 3. Produkty i Systemy IT >
 4. Peripheral Devices >
 5. Scanner >
 6. Zgodność skanerów ScanSnap z systemem macOS Sierra

Zgodność skanerów ScanSnap z systemem macOS Sierra

Stwierdzono problemy dotyczące zgodności z systemem macOS Sierra.
Nie należy używać aplikacji ScanSnap w systemie macOS Sierra. Ponadto przed aktualizacją systemu operacyjnego do wersji macOS Sierra należy koniecznie wykonać kopię zapasową plików PDF utworzonych z wykorzystaniem aplikacji ScanSnap.
Zapewnimy rozwiązanie tych problemów w najkrótszym możliwym czasie.


 1. Jednostki, których dotyczy problem
  Wszystkie skanery ScanSnap, w tym ScanSnap Evernote Edition
 2. Problemy stwierdzone przez nasze dochodzenie
  1. Niektóre strony plików PDF wygenerowanych przy użyciu aplikacji ScanSnap mogą stać się puste w wyniku edycji lub konwersji na pliki PDF z aktywną funkcją wyszukiwania w systemie macOS Sierra.
   Ponadto czarno-białe strony są zapisywane w systemie operacyjnym jako strony kolorowe, w związku z czym zwiększa się rozmiar plików.
  2. Niektóre strony plików PDF utworzonych przy użyciu aplikacji ScanSnap w systemie macOS Sierra mogą być zapisywane jako puste strony.
   Ponadto rozmiar stron czarno-białych jest większy, niż powinien, ponieważ są one zapisywane jako strony kolorowe w systemie operacyjnym.
  3. Gdy obrazy są eksportowane do aplikacji przy użyciu Quick Menu w systemie macOS Sierra, obrazy mogą być wyświetlane jako puste strony na ekranie podglądu aplikacji.
  4. Niektóre strony mogą być usuwane podczas operacji łączenia stron aplikacji ScanSnap Organizer w systemie macOS Sierra.
  5. Podczas skanowania dwustronnego w systemie macOS Sierra dane z tylnej strony skanowanych kart nie są importowane do narzędzia CardMinder.
 3. Harmonogram
  Poprawka rozwiązująca powyższe problemy powinna być dostępna w połowie października 2016 r.

  najnowsze ogłoszenie (27 września 2016 r.)