GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Produkty >
  3. Produkty i Systemy IT >
  4. Peripheral Devices >
  5. Scanner >
  6. Jak rozwiązać problemy z kompatybilnością ScanSnap w komputerach z systemem macOS Sierra

Jak rozwiązać problemy z kompatybilnością ScanSnap w komputerach z systemem macOS Sierra

Czwartek, 27 października 2016 r.

Uwaga! Niniejsza aktualizacja przeznaczona jest dla użytkowników urządzeń Apple, którzy już zainstalowali system macOS Sierra. Użytkownicy, którzy mają poprzednie wersje systemu macOS, takie jak El Capitan lub wcześniejsze, nie są zagrożeni problemami ze zgodnością i mogą normalnie korzystać z aplikacji ScanSnap.

Krótkie streszczenie:

Choć wyjaśniono je dogłębnie we wcześniejszych komunikatach i często zadawanych pytaniach, problemy z korzystaniem z aplikacji ScanSnap podczas pracy w systemie macOS Sierra można podzielić na dwie główne kategorie:

  1. Problemy z nowo utworzonymi za pomocą aplikacji ScanSnap plikami PDF podczas pracy w systemie macOS Sierra
  2. Problemy z istniejącymi plikami PDF, utworzonymi wcześniej w aplikacji ScanSnap, znajdującymi się obecnie na komputerach z systemem macOS Sierra

Problemy te zostaną rozwiązane po aktualizacji oprogramowania.


Jak rozwiązać problemy: Kategoria pierwsza

Dla modeli ScanSnap: iX500, iX100, SV600, S1300i, S1100i
Aktualizacja ScanSnap Manager i CardMinder.
Internetowa aktualizacja została udostępniona użytkownikom za pośrednictwem powiadomienia o aktualizacji dla aplikacji ScanSnap Manager i CardMinder. Rozwiąże ona kwestię tworzenia dokumentów PDF, umożliwiając ich bezproblemową modyfikację w systemie macOS Sierra.


Kliknij tutaj, aby uzyskać instrukcje dotyczące pobierania aplikacji ScanSnap Manager


Kliknij tutaj, aby uzyskać instrukcje dotyczące pobierania aplikacji CardMinder


Dla modeli ScanSnap: S1500, S1500M, S1300, S1100
Aktualizacja ScanSnap Manager.
Zaktualizowany instalator aplikacji ScanSnap Manager jest dostępny na stronie internetowej firmy Fujitsu. Aktualizacja rozwiąże kwestię tworzenia plików PDF, umożliwiając ich bezproblemową modyfikację w systemie macOS Sierra.


Kliknij tutaj, aby uzyskać instrukcje dotyczące pobierania aplikacji ScanSnap Manager


Dla ScanSnap Evernote Edition
Aktualizacja ScanSnap Manager dla Evernote Edition.
Internetowa aktualizacja została udostępniona użytkownikom za pośrednictwem powiadomień o aktualizacji aplikacji ScanSnap Manager dla Evernote Edition. Rozwiąże ona kwestię tworzenia dokumentów PDF, umożliwiając ich bezproblemową modyfikację w systemie macOS Sierra.


Kliknij tutaj w celu uzyskania internetowej instrukcji aktualizacji aplikacji ScanSnap ManagerJak rozwiązać problemy: Druga kategoria

Ta aktualizacja zawiera poprawki dla starszych plików PDF stworzonych w aplikacji ScanSnap, które można modyfikować w systemie macOS Sierra. Aby rozwiązać ten problem, zaktualizuj system do wersji macOS Sierra 10.12.1 i zaktualizuj aplikację ScanSnap Organizer.


Krok 1:
Aktualizacja systemu do wersji macOS Sierra 10.12.1.

Krok 2:
Aktualizacja aplikacji ScanSnap Organizer.
Internetowa aktualizacja została udostępniona użytkownikom za pośrednictwem powiadomienia o aktualizacji dla aplikacji ScanSnap Organizer.

Kliknij tutaj, aby uzyskać instrukcje dotyczące pobierania aplikacji ScanSnap Organizer