Skip to main content

Fujitsu

Poland

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Zestawy elementów eksploatacyjnych do skanerów fi-5530C2, fi-5530C

Pasuje do:

fi-5530C2, fi-5530C

Zestaw elementów eksploatacyjnych

Ten zatwierdzony przez producenta zestaw elementów eksploatacyjnych pozwoli utrzymać skaner w optymalnej kondycji

Ten zatwierdzony przez producenta zestaw można zakupić u dystrybutora. Oprócz odpowiednich materiałów eksploatacyjnych zawiera instrukcję. Zestaw umożliwia wygodną wymianę elementów eksploatacyjnych, które w naturalny sposób zużywają się przy normalnym korzystaniu z urządzeń — na przykład zespołów separatora i rolek. Jest on niezastąpiony przy konserwacji zapobiegawczej i pomaga poprawić wydajność, ograniczyć koszty serwisu oraz utrzymać skaner w stanie optymalnej sprawności.

Zestaw elementów eksploatacyjnych

Nr części: CON-3334-004A

Zawartość: 2 x rolka pobierająca, 4 x zespół separatora

Trwałość: Do 400 000 cykli skanowania*

*Podana trwałość części eksploatacyjnej to wartość szacunkowa dotycząca skanowania materiałów w formacie A4/Letter. Wyznaczono ją przy założeniu, że skaner będzie działać prawidłowo i będzie poddawany rutynowej konserwacji w odstępach czasu opisanych w instrukcji obsługi. Faktyczna trwałość części eksploatacyjnych zależy od rodzaju używanego papieru i częstotliwości używania oraz czyszczenia skanera i może odbiegać od podanych wartości. Zaleca się, aby częściej czyścić skanery, które pracują z papierem bezwęglowym lub poddawanym działaniu środków chemicznych.