GTM-MQCD359
Skip to main content
 1. Home >
 2. Produkty >
 3. Produkty i Systemy IT >
 4. Peripheral Devices >
 5. Scanner >
 6. fi Series >
 7. Skanowanie do Microsoft Share Point

Skanowanie do Microsoft Share Point

Przegląd

Systemy zarządzania informacjami potrzebują osób chcących udostępniać, użytkować, obsługiwać i kontrolować takie systemy i ich repozytoria. Aby zyskać akceptację szerszej społeczności osób obsługujących informacje wewnętrzne, muszą wspomagać indywidualnego użytkownika szybkim i łatwym dostępem do właściwych informacji.


Pierwszym krokiem w budowie efektywnego systemu są dane, a w szczególności gromadzenie dokumentów. Choć dokumentacja wewnętrzna firm często powstaje w postaci cyfrowej i przez cały cykl życia będzie przechowywana wyłącznie w postaci cyfrowej, znacząca część komunikacji zewnętrznej nadal opiera się na nośnikach papierowych. Czeki, faktury, formularze, korespondencja itp. muszą najpierw zostać zdigitalizowane, aby można było wprowadzić ich wartość informacyjną do elektronicznych archiwów i portali lub wtórnie wykorzystać w elektronicznych obiegach pracy.


Każdy system ECM, taki jak Share Point, musi umożliwiać integrację informacji niezależnie od nośnika źródłowego. Połączenie ze skanerami dokumentowymi firmy Fujitsu pomaga pokonać brak ciągłości nośników w cyklu życia informacji. Ponadto nadaje nośnikowi papierowemu i informacjom znajdującym się na tym nośniku nowy wymiar wartości w chwili skanowania i rejestracji:


 • Zgodność z przepisami prawa i wymogami wewnętrznymi firmy
 • Redukcja kosztów przetwarzania
 • Większa produktywność
 • Skrócenie czasu przetwarzania
 • Wyższa jakość przetwarzania

Share Point stanowi platformę dla bardziej produktywnego wykorzystania informacji, na przykład dla potrzeb optymalizacji procesów biznesowych, pomocy wizualnej, współpracy i prostego dostępu do dokumentów. Jednak decydującą zaletą Share Point jest to, że szybkie i jednoczesne użytkowanie dokumentów, informacji i danych przez różne grupy użytkowników w różnych celach operacyjnych teraz obejmuje także dokumenty papierowe.


Szybki przegląd

Połączenie Skanuj do Share Point umożliwia bezpośrednie i inteligentne importowanie (wraz z danymi indeksacji) dokumentów do wielu lokalnych lub zdalnych serwerów Share Point.


share-point-g01-20140623g


Obsługa

Gdy tylko zeskanowane obrazy są dostępne do importowania, pojawia się ekran połączenia Share Point pozwalający użytkownikowi wybrać konkretny serwer Share Point, na który mają zostać importowane.

Następnie połączenie Share Point nawiązuje bezpośrednie połączenie ze wskazanym serwerem w celu ustalenia dostępnych bibliotek dokumentów Share Point do odbioru importowanych danych.

Jednocześnie monituje i gromadzi informacje indeksujące wymagane przez wybraną bibliotekę dokumentów Share Point przed importowaniem dokumentu.


share-point-g02-20140623g

Gdy użytkownik wybiera docelową bibliotekę dokumentów, wysuwane okno (panel indeksu) monituje użytkownika o wprowadzenie wymaganych informacji indeksujących.


Po wprowadzeniu i akceptacji danych indeksujących następuje automatyczne i płynne przesłanie dokumentu do serwera Share Point.

share-point-g03-20140623g


Firma Fujitsu od dawna wspomaga proste przesyłanie dokumentów papierowych do rozwiązań Microsoft Share Point Portal. Obecne połączenie Share Point przenosi ten proces na kolejny poziom, ponieważ wykracza poza zwykłe skanowanie i następujące po nim ręczne przesłanie pliku. Teraz można wybrać sam serwer Share Point i bibliotekę, a następnie błyskawicznie zobaczyć wszystkie pola indeksu skonfigurowane dla danej biblioteki. Użytkownik wprowadza informacje indeksujące, a następnie przesyła kwalifikowany dokument, który inni mogą łatwo znaleźć przy pomocy standardowych procedur wyszukiwania Share Point.


Skanery dokumentowe firmy Fujitsu to wrota do Share Point dla dokumentów papierowych.

Wszystkie nazwy, nazwy producentów, marki i oznaczenia produktów podlegają ochronie prawnej jako znaki towarowe i/lub zastrzeżone znaki towarowe należące do odnośnych właścicieli. Żadnych oznaczeń nie należy tratować jako wiążących. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Support

Supported scanner

fi-7300NX / fi-7160 / fi-7260 / fi-7030 / fi-6110 / fi-6140Z / fi-6240Z / fi-6130Z / fi-6230Z / fi-7180 / fi-7280 / fi-7480 / fi-7460 / fi-5530C2 / fi-5950 / fi-6800 / fi-7700 / fi-7700S / fi-7600 / fi-6770 / fi-6750S / fi-6670


Download Software