GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Produkty >
  3. Produkty i Systemy IT >
  4. Zintegrowany system FUJITSU PRIMEFLEX dla SharePoint®

Zintegrowany system FUJITSU PRIMEFLEX dla SharePoint®

Szybka droga do konfiguracji środowiska SharePoint

Znaczenie usprawniania współpracy w firmie stale rośnie. Optymalne procesy i regulowana wymiana informacji zapewnia ogromną przewagę nad bezpośrednimi konkurentami w każdej branży. W takich sytuacjach oprogramowanie użytkowe jest podstawowym elementem. Microsoft SharePoint Server to przykład narzędzia używanego do usprawniania współpracy w firmie. Oferuje także wiele dodatkowych przydatnych funkcji, takich jak tworzenie i obsługa stron internetowych. Obecnie konfigurowanie odpowiednio zoptymalizowanej infrastruktury IT dla SharePoint często byłoby procesem złożonym, podatnym na błędy i czasochłonnym. Ponadto wymaga rozległej wiedzy na temat wszystkich potrzebnych elementów i zależności między nimi. Samodzielne wykonanie wszystkich zadań może być zatem bardzo ryzykowne dla firmy jako całości.

Ryzyka można uniknąć dzięki zintegrowanemu systemowi FUJITSU PRIMEFLEX dla SharePoint. PRIMEFLEX dla SharePoint to zdatne do szybkiego wdrożenia rozwiązanie firmy Fujitsu, które optymalizuje współpracę wewnątrz firmy i może być używane do tworzenia i obsługi wewnętrznych i zewnętrznych stron internetowych. Ta wstępnie wypróbowana konfiguracja została zaprojektowana dla maksymalnie 250 użytkowników z jednoczesnym dostępem do SharePoint. Architekturę referencyjną można dostosować do indywidualnych wymagań. Zawiera ona wszystkie potrzebne podzespoły, takie jak serwer, pamięć masowa i łączność sieciowa, które zostały optymalnie zestawione. W standardzie dostarczane są szczegółowe wytyczne, które ułatwiają wdrożenie projektu SharePoint. Opcjonalne usługi firmy Fujitsu lub partnera sprzedaży firmy Fujitsu, w zależności od oferty w regionie, są dostępne dla zapewnienia płynnej integracji z dotychczasowymi środowiskami.

PRIMEFLEX dla SharePoint — korzyści

  • Zoptymalizowana platforma współpracy dla maksymalnie 250 użytkowników jednocześnie 
  • Szybkie, łatwe i bezpieczne projektowanie 
  • Możliwa do dostosowania, zaawansowana architektura referencyjna 
  • Rozległe doświadczenie projektowe
Dostępność zależy od regionu.