GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Produkty >
  3. Produkty i Systemy IT >
  4. Zintegrowany system FUJITSU PRIMEFLEX dla Lync®

Zintegrowany system FUJITSU PRIMEFLEX dla Lync®

Szybka droga do konfiguracji środowiska Lync

Komunikacja to kluczowy element dzisiejszego biznesu. Wiele firm chciałoby korzystać z zalet zunifikowanej komunikacji (UC). Bez dodatkowych kosztów podłączenia — wystarczy wymieniać informacje poprzez wiadomości, chat, połączenia głosowe lub wideo albo korzystać z prezentacji na żywo: to nie tylko wzmacnia współpracę, ale także znacznie obniża koszty operacyjne. Jedną z platform umożliwiających skonfigurowanie zunifikowanej komunikacji jest Microsoft Lync Server. Jednak do efektywnego korzystania z Lync konieczna jest odpowiednio zoptymalizowana infrastruktura IT, Wykonanie konfiguracji dla Lync często jest procesem złożonym, podatnym na błędy i czasochłonnym. Ponadto wymaga rozległej, szczegółowej wiedzy na temat wszystkich potrzebnych elementów i zależności między nimi. Samodzielne wykonanie wszystkich zadań może być zatem bardzo ryzykowne dla firmy jako całości.

Ryzyka można uniknąć dzięki zintegrowanemu systemowi FUJITSU PRIMEFLEX dla Lync. PRIMEFLEX dla Lync to zdatne do szybkiego wdrożenia rozwiązanie firmy Fujitsu z zakresu zunifikowanej i uproszczonej komunikacji. Rozwiązanie można także łatwo połączyć z Microsoft Exchange i Microsoft SharePoint, uzyskując jeszcze lepszą optymalizację współpracy i wydajność. Ta wstępnie wypróbowana konfiguracja została zaprojektowana dla maksymalnie 1000 użytkowników. Architekturę referencyjną można dostosować do indywidualnych wymagań. Zawiera ona wszystkie potrzebne podzespoły, takie jak serwer, pamięć masowa i łączność sieciowa, które zostały optymalnie zestawione. W standardzie dostarczane są szczegółowe wytyczne, które ułatwiają wdrożenie projektu Lync. Opcjonalne usługi firmy Fujitsu lub partnera sprzedaży firmy Fujitsu, w zależności od oferty w regionie, są dostępne dla zapewnienia płynnej integracji z dotychczasowymi środowiskami.

PRIMEFLEX dla Lync — korzyści

  • Zoptymalizowana platforma zunifikowanej komunikacji dla maksymalnie 1000 użytkowników 
  • Szybkie, łatwe i bezpieczne projektowanie 
  • Możliwa do dostosowania, zaawansowana architektura referencyjna 
  • Rozległe doświadczenie projektowe
Dostępność zależy od regionu.